..
.
.
.
.
.
..
1. Primjena citologije
2. Citološke metode
3. Prednosti citologije
4. Ograničenja u citologiji
5. Uzroci grešaka u citologiji
6. Morfološki parametri pri citološkom pregledu
7. Sistem izvještavanja (Nalaz)
CITOPATOLOGIJA
Klinički zavod za patologiju Ljudevit Jurak
Kliničke bolnice Sestre milosrdnice
Vinogradska 29, Zagreb
 

Ljudevit Jurak - biographySlide seminars