HOME

ZAVOD ZA FIZIOLOGIJU

Ustrojstvo > Znanstvene jedinice > Zavod za fiziologiju

TRA?ILICAMAPA

Katedra za fiziologiju
Znanstveni novaci
 

 Zavod za fiziologiju
Šalata 3
10 000 ZAGREB
Republika Hrvatska
tel. (+385) 01 45 66 942
 fax. (+385) 01 45 90 207


Zavod za fiziologiju  smješten je na 1. i 2. katu, te u podrumu zgrade Medicinskog fakulteta   Šalata 3. U okviru Zavoda kao znanstvene jedinice djeluje Katedra za fiziologiju i imunologiju.

    Predstojnica:


prof. dr. sc. Aida Salihagić-Kadić , izvanredna profesorica fiziologije, imunologije i temelja neuroznanosti, pročelnica Katedre
Adresa: Zavod za fiziologiju,
Šalata 3
Telefon: (+385) 01 45 66 763
Konzultacije: SRIJEDA 11,00-13,00
e-mail:
asalih@mef.hr

Projekti koje vode i u kojima sudjeluju znanstvenici našeg Zavoda:

  znanstveni projekti koje financira Ministarstvo znanosti i tehnologije RH


Popratna imunost i njezin utjecaj na metastaziranje tumora, prof. dr. sc. Igor Andreis 
 Suradnici: doc. dr. sc. Sunčana Kukolja Taradi
                 mr. sc. Marija Kušan


Drugi glasnici i mehanizmi transporta u stanicama, prof. dr. sc.Hrvoje Banfić
 Suradnici: dr. sc. Vladiana Crljen-Manestar
                 dr. sc. Dora Višnjić
                 dr. Aleksandra Aleksandrova


Uloga proupalnih citokina i prostaglandina u toksičnom oštećenju jetre, prof. dr. sc. Filip Čulo
 Suradnici: dr. Gordana Horvat
                dr. Igor Knezović


Framakološka inaktivacija limfocita T u koštanoj srži
prof. dr. sc. Matko Marušić 

 Suradnici: dr. Mirka Berendika
                mr. sc. Danka Grčević


Fetalna hipoksija i reaktivnost žila mozga, prof. dr. sc. Aida Salihagić-Kadić

Eksperimentalni alergijski encfalomijelitis, prof. dr. sc. Milan Taradi
 Suradnici: dr. Vesna Lukinović-Škudar
 ostali projekti


Interaktivni edukacijski modul acidobazne ravnoteže u čovjeka, doc. dr. sc. Sunčana  Kukolja Taradi, CARNet
Suradnici: prof. dr. sc Milan Taradi
                Zlatko Papeš, prof
                Krešimir Radić, student


Biološke membrane i prijenos signala, doc. dr. sc.. Mirza Žižak. MZT
Suradnici: Drako Marinović, prof
               
dr. Slaven Pikija
                studenti: Vilena Vrbanović
, Krešimir Furković, Hrvoje Gjori, Krešimir Lončar, Ivana 
                Kolčić, Tomislav Kuliš, Tomislav Kokić, Edgar Glavaš, Mario Picek, Marko Matoic, 
                Ozren Polašek
                              


Uređuje:  doc. dr. Sunčana Kukolja Taradi
e-mail: skukolja@mef.hr
Obnovljeno: 15. 04. 02 .