Natječaji

Natječaj za Erasmus+ stručnu praksu za ak. godinu 2019./2020. – 1. krug

Objavljeno 14.05.2019.

Natječaj za studentsku ljetnu praksu na Cleveland Clinic, SAD

Objavljeno 24.04.2019.

Natječaj za studentsku ljetnu praksu na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u...

Objavljeno 24.04.2019.

[POSLOVI NA MEFu] Natječaj za izbor jednog suradnika u suradničkom zvanju i...

Objavljeno 18.04.2019.

Natječaj za akademsku mobilnost u 2019. godini – drugi krug

Objavljeno 09.04.2019.

Natječaj za mobilnost nastavnog osoblja unutar partnerskih zemalja u razdoblju...

Objavljeno 15.03.2019.

Natječaj za Erasmus+ stručnu praksu za ak. godinu 2018./2019. – 3. krug

Objavljeno 26.02.2019.

Erasmus+ Natječaj za mobilnost studenata studijski boravak akademske godine...

Objavljeno 22.01.2019.

Natječaj za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ za akademsku...

Objavljeno 09.11.2018.

[ERASMUS+] Natječaj za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ za...

Objavljeno 09.11.2018.