Rok: 29. svibnja 2017. 

Obavještavamo Vas da je objavljen prvi krug Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ za akademsku godinu 2017./2018.

Natječaj je namijenjen studentima koji sa stručnom praksom žele početi u periodu od 3.7.2017. do 1.1.2018. te je završetak mobilnosti najkasnije 30.9.2018.

Detalji o natječaju nalaze se na stranicama Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu.