Rok: 18. i 28. kolovoza 2017.

Obavještavamo Vas da je Sveučilište u Zagrebu objavilo natječaje za jednosemestralni studijski boravak na partnerskim sveučilištima National University of Singapore, University of Cincinnati (SAD) i University of New Mexico (SAD) za ljetni semestar akademske godine 2017./2018.

Detalje možete pronaći ovdje.