Alumni

Društvo bivših studenata i prijatelja Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – AMAMUZ (Almae matris alumni Medicinae Universitatis Zagrebiensis) 

Ciljevi i područja djelovanja Društva su:

– povezivanje bivših studenata i prijatelja Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu zbog promicanja ugleda i dobrobiti Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kod nas i u svijetu;

– okupljanja na društvenim i stručnim sastancima, razmjene informacija, zajedničkih znanstvenih, stručnih, razvojnih i izdavačkih projekata

– očuvanje tradicije hrvatskih sveučilišta, posebice Sveučilišta u Zagrebu i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu;

– skrb za razvitak i napredak Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu;

– njegovanje i razvitak ugleda i etike liječničkog poziva;

– utjecanje na stvaranje javnog, znanstvenog i stručnog mišljenja i stajališta u svim bitnim pitanjima zdravstva;

– poticanja i izgradnja veza i suradnje Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i sličnih obrazovnih, razvojnih i istraživačkih institucija u Republici Hrvatskoj i svijetu;

– uspostave i razvitak suradnje sa sličnim alumni Društvama kod nas i u svijetu

Statut AMAMUZ

Članovi Izvršnog odbora Društva:

prof. dr. Zvonko Šošić, predsjednik

prof. dr. Nada Čikeš, dopredsjednica

prof. dr. Želimir Bradamante, rizničar

prof. dr. Ico Damjanov

prof. dr. Davor Ježek

akademik Ivica Kostović

prof. dr. Željko Metelko

prof. dr. Ante Pađen

akademik Marko Pećina

prof. dr. Davor Solter

prof. dr. Niko Zurak

Tajnik Društva: prof. dr. Ana Borovečki

Likvidator Društva: Darko Bošnjak, dipl.iur.

AMAC-UK raspisao Nagradu za studente i mlade znanstvenike za 2017. godinu

Objavljeno 31.01.2017.

[ALUMNI] Poziv na učlanjenje povodom 100. obljetnice Medicinskog fakulteta...

Objavljeno 24.01.2017.

Djelatnost Društva je:

– održavanje i unapređenje veze bivših studenata s Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu

– samostalno djelovanje u ostvarivanju postavljenih ciljeva uz učinkovitu suradnju s obrazovnim i znanstvenim institucijama, Hrvatskim liječničkim zborom i komorom, te drugim tijelima i organizacijama koje se bave zdravstvenom djelatnošću;

– prikupljanje mišljenja članova Društva u javnim raspravama o bitnim pitanjima u svezi ciljeva Društva;

– prikupljanje informacija o organizaciji i djelovanju Fakulteta;

– organizacija susreta članova Društva; – redovito i prigodno informiranje članstva o djelatnostima Društva;

– poticanje razumijevanja i usvajanja profesionalnih etičkih vrijednosti ukupnom aktivnošću Društva;

– pružanje iskustvenih informacija potencijalnim studentima u svezi sa studijem na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu;

– uspostavljanje kontakata s odgovarajućim visokoobrazovnim institucijama;

– izmjena radnih iskustava s odgovarajućim Društvama bivših studenata;

– organiziranje stručnih i ostalih susreta s drugim Društvama;

– obilježavanje relevantnih obljetnica u svezi tradicije hrvatskih sveučilišta i Medicinskog fakulteta.

Prof.dr.sc. Zvonko Šošić

Predsjednik

  • Osobni podatci
  • Akademski podatci
  • Podatci o zaposlenju