Psihijatrija i psihološka medicina

[PDS TEČAJ] Suvremena dijagnostika i liječenje Parkinsonove bolesti

Objavljeno 12.11.2019.

[TUŽNA VIJEST] Preminuo prof. dr. sc. Vlado Jukić

Objavljeno 03.03.2019.

[PREDAVANJE] Prof. Boris Cyrulnik “Neuroempatija”

Objavljeno 13.04.2017.

HAZU simpozij – Evaluacija jednogodišnje primjene novog zakona o...

Objavljeno 02.06.2016.

OPĆI PODACI

Klinika za psihijatriju i psihološku medicinu
Klinički bolnički centar Zagreb, Kišpatićeva 12
10 000 Zagreb
Klinika za psihijatriju Vrapče, Bolnička cesta 32
10090 Zagreb

+385 1 23 88 394

PROČELNIK / PREDSTOJNIK

Prof. dr. sc. Dražen Begić

ZAMJENIK PROČELNIKA / PREDSTOJNIKA

Prof. dr. sc. Ninoslav Mimica

TAJNIK

Izv. prof. dr. sc. Marina Šagud

OBAVEZNI KOLEGIJI (INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ MEDICINE)

 • PSIHIJATRIJA (S DJEČJOM I ADOLESCENTNOM PSIHIJATRIJOM) – voditelj D. Begić, suvoditelji N. Mimica, I. Begovac
 • PSIHOLOŠKA MEDICINA – voditelj R. Gregurek
 • TEMELJI LIJEČNIČKOG UMIJEĆA
 • PALIJATIVNA MEDICINA

IZBORNI KOLEGIJI (INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ MEDICINE)

 • GOSPODIN HORVAT IDE DOKTORU (Ivan Begovac)
 • TJESKOBA I KAKO JE SE OSLOBODITI (Rudolf Gregurek)
 • INTERPERSONALNI ODNOSI (Darko Marčinko)
 • PSIHIČKA TRAUMA U ADSOLESCENCIJI (Milena Skočić Hanžek)
 • DIJETE U KRIZI – DIJAGNOSTIČKE METODE U DJEČJOJ I ADOLESCENTNOJ PSIHIJATRIJI (Ivan Begovac)
 • KOMUNIKACIJA U MEDICINI (Marijana Braš)
 • LIAISON PSIHIJATRIJA (PSIHIČKI PROBLEMI TJELESNIH BOLESNIKA) (Rudolf Gregurek)
 • HITNA STANJA U PSIHIJATRIJI (Marina Šagud)
 • OSNOVE MEDICINSKE SEKSOLOGIJE I PSIHOLOGIJE LJUBAVI (Miro Jakovljević)
 • PROFESIONALIZAM U MEDICINI I PSIHIJATRIJI (Miro Jakovljević)
 • ANKSIOZNI POREMEĆAJI (Alma Mihaljević-Peleš)
 • POSTTRAUMATSKI STRESNI POREMEĆAJ – DIJAGNOSTIKA I TERAPIJA (Rudolf Gregurek, Alma Mihaljević-Peleš)
 • LIJEČENJE NAJČEŠĆIH MENTALNIH POREMEĆAJA U MEDICINI (Ninoslav Mimica)
 • OVISNOSTI (Ninoslav Mimica)
 • FUNKCIONIRANJE LIČNOSTI U ZDRAVLJU I BOLESTI (Igor Filipčić)
 • MEDICINA LJUDSKE SEKSUALNOSTI (Dražen Begić)
 • PSIHIJATRIJA STARIJE ŽIVOTNE DOBI (Ninoslav Mimica)
 • PSIHOTERAPIJA (Zorana Kušević)
 • PSIHOTRAUMATOLOGIJA (Miro Jakovljević)

 

KOLEGIJI NA ENGLESKOM STUDIJU

 

 • PSYCHIATRY (Alma Mihaljević-Peleš)
 • PSYCHOLOGICAL MEDICINE (Rudolf Gregurek)
 • PROBLEMS OF ADDICTION (Ninoslav Mimica)
 • PSYCHOSOMATIC MEDICINE (Rudolf Gregurek)

 

KOLEGIJI NA STUDIJU SESTRINSTVA

 

Redovni kolegiji

 • PSIHOLOGIJA SESTRINSTVA (Neven Henigsberg)
 • REHABILITACIJA (Slađana Štrkalj-Ivezić)

Izborni kolegiji

 • MENTALNA HIGIJENA (Rudolf Gregurek)

 

POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ(I)

 • PSIHIJATRIJA (Dražen Begić)
 • DJEČJA I ADOLESCENTNA PSIHIJATRIJA (Ivan Begovac)
 • PSIHOTERAPIJA (Rudolf Gregurek)

ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI

 • PSYCHOEDUCATIONAL INTERVENTION VERSUS ANTIPSYCHOTIC-INDUCED SIDE EFFECTS (Martina Rojnić Kuzman)
 • BIOMARKERI U SHIZOFRENIJI – INTEGRACIJA KOMPLEMENTARNIH METODA U LONGITUDINALNOM PRAĆENJU PACIJENATA S PRVOM PSIHOTIČNOM EPIZODOM (Martina Rojnić Kuzman)
 • UTJECAJ RELIGIOZNOSTI NA ISHOD LIJEČENJA DEPRESIJE: KLINIČKI I BIOLOŠKI POKAZATELJI (Marina Šagud)
 • MULTIELEMENTNI PROFIL KOSE KAO METABOLIČKI BIO-INDIKATOR HUMANE DEPRESIJE (Ninoslav Mimica)
 • SPOSOBNOST I VJEŠTINA UPRAVLJANJA JEZIKOM: JEDNA TEORIJSKA I TRI EMPIRIJSKE TEZE O RELEVANTNOSTI UPRAVLJANJA JEZIKOM ZA LJUDSKU JEZIČNU DJELATNOST NA KORPUSU HRVATSKOG JEZIKA (Ninoslav Mimica)
 • PSIHOBIOLOŠKI ASPEKTI ENDOGENIH PSIHOZA (Ninoslav Mimica)
 • PSIHOPATOLOŠKA OBILJEŽJA RANJENIKA I PSIHIJATRIJSKIH BOLESNIKA U RATU (Ninoslav Mimica)
 • FUNKCIONALNE PSIHOZE KAO NOZOLOŠKI ENTITET – EPIDEMIOLOŠKA, PSIHOLOŠKA I MORFOLOŠKA OBILJEŽJA (Ninoslav Mimica)
 • 1H-MRS PROMJENE U PREDVIĐANJU TERAPIJSKOG ODGOVORA, RELAPSA I POVRATA DEPRESIJE (Neven Henigsberg)
 • LONGITUDINALNO PRAĆENJE 1H-MRS PROMJENA KAO PREDIKTORA TERAPIJSKOG ODGOVORA, RELAPSA I POVRATA DEPRESIJE (Neven Henigsberg)
 • SPACIJALNI KORELAT 1-H MRS S TERAPIJSKIM ODGOVOROM U LIJEČENJU DEPRESIVNOG POREMEĆAJA (Neven Henigsberg)

POPIS NASTAVNIKA I SURADNIKA U NASTAVI

Redoviti profesori u trajnom zvanju

 

 

Redoviti profesori

 

 

Izvanredni profesori

 

 

Docenti

 

 

Nastavnici u naslovnim zvanjima

 

 

Asistenti

 

 

Umirovljeni nastavnici – vanjski suradnici

 

 • Prof. dr. sc. Veljko Đorđević
 • Prof. dr. sc. Miro Jakovljević (miro.jakovljevic@yahoo.com)
 • Prof. dr. sc. Vlasta Rudan
 • Prof. dr. sc. Vesna Vidović

 

Gostujući profesor

 

 • Prof. dr. sc. Norman Sartorius

 

Vanjski suradnici (znanstveno-nastavni angažman)

 

Klinika za psihijatriju i psihološku medicinu KBC Zagreb

 • Doc. dr. sc. Špiro Janović
 • Dr. sc. Jasmina Grubišin
 • Mr. sc. dr. Neda Greš
 • Dr. Biljana Kosanović Rajačić
 • Dr. sc.  Suzan Kudlek Mikulić
 • Dr. Maja Šeparović Lisak
 • Dr.sc. Ivana Kekin
 • Dr. Lena Santrić
 • Prof. Nenad Jakšić
 • Prof. Kornelija Oelsner
 • Zoran Bradaš, mag. med. techn.
 • Dr. sc. Mara Tripković
 • Mr. sc. dr. Damir De Zan
 • Mr. sc. dr. Silvana Pleština
 • Dr. Vesna Grgić
 • Dr. Herman Vukušić
 • Dr. sc. Trpimir Jakovina, dipl. psih.
 • Zdenka Aurer, mag. med. techn.

 

Klinika za psihijatriju Vrapče

 • Doc. dr. sc. Goran Arbanas
 • Doc. dr. sc. Suzana Uzun
 • Doc. dr. sc. Oliver Kozumplik
 • Dr. sc. Krešimir Puljić