Ured za nabavu

Usluga sistematskog pregleda zaposlenika

Objavljeno 23.10.2015.

Nabava radova adaptacije podruma Zavoda za anatomiju – ponovljeno

Objavljeno 12.12.2014.

Nabava usluga sistematskog pregleda za 2014 godinu

Objavljeno 27.11.2014.

Adaptacija podruma Zavoda za anatomiju

Objavljeno 06.11.2014.

Testovi za otkrivanje HIV-a i Hepatitisa C

Objavljeno 01.09.2014.

Hipoksična komora

Objavljeno 03.06.2014.

Informatička oprema – Izmjena

Objavljeno 28.04.2014.

Zahtjev za prikupljanje ponuda najam radnika

Objavljeno 09.04.2014.

Izmjena dokumentacije nadmetanja – opskrba električnom energijom

Objavljeno 20.02.2014.

Prvi upit ponuditelja i odgovor narucitelja za opskrbu električnom energijom

Objavljeno 06.02.2014.
Pravilnik

05/2017 – Zahtjev za nabavom

Objavljeno 06.06.2017.

89/2017 – Zahtjev za nabavu

Objavljeno 29.05.2017.

90-2017 – Zahtjev za prikupljanje ponude

Objavljeno 18.05.2017.

29/2017 – Zahtjev za prikupljanje ponuda

Objavljeno 25.04.2017.

02/2017 – Zahtjev za prikupljanje ponuda

Objavljeno 07.04.2017.

Zahtjev za dostavom ponude 05/2016

Objavljeno 20.10.2016.

Zahtjev za prikupljanje ponuda 70/2016

Objavljeno 19.09.2016.

Zahtjev za nabavom – 65/2016

Objavljeno 12.09.2016.

Zahtjev za prikupljanje ponuda

Objavljeno 29.07.2016.

Zahtjev za prikupljanje ponuda

Objavljeno 28.07.2016.

Zakup poslovnog prostora Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”

Objavljeno 02.12.2016.

Popis ugovora

Objavljeno 28.09.2016.

Zakup poslovnog prostora – kiosk

Objavljeno 22.09.2016.

Zakup poslovnog prostora – dekanat prizemlje

Objavljeno 04.04.2016.
Popis ugovornih obveza 12 2015

10.12.2015.

25 – Dokumentacija za nadmetanje – sistematski pregledi

23.10.2015.

Zakup poslovnog prostora bankomati

19.10.2015.

Izmjena-dokumentacije-nadmetanja-opskrba-električnom-energijom

15.09.2015.

Dokumentacija – zbrinjavanja otpadne stelje i životinjskog otpada

12.09.2015.

Nabava diesel Agregata

12.09.2015.

Dokumentacija Nabave diesel Agregata

12.09.2015.

Dokumentacija opreme za smještaj laboratorijskih životinja

12.09.2015.

Dokumentacija nabave medicinskih plinova

12.09.2015.

Nabava stelje za laboratorijske životinje – 2015

12.09.2015.

Dokumentacija u postupku bagatelne nabave – Nabava i instalacija vanjskog rashladnika za mri sustav

12.09.2015.

Pravilnik o bagatelnoj nabavi

12.09.2015.

Dokumentacija bagatelne nabave usluga dizajna, pripreme i tiska časopisa-ponovljeno

12.09.2015.

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda – Nabava usluga dizajna pripreme i tiska časopisa – ponovljeno

12.09.2015.

Zapisnik o otvaranju ponuda i Upisnik o zaprimljenim ponudama – Nabava usluga dizajna pripreme i tiska časopisa – ponovljeno

12.09.2015.

Odluka o odabiru – Nabava usluga dizajna pripreme i tiska časopisa – ponovljeno

12.09.2015.

Dokumentacija nadmetanja bagatelne nabava usluga dizajna, pripreme i tiska časopisa

12.09.2015.

Drugi ispravak dokumentacije nadmetanja – Nabava usluga dizajana pripreme i tiska časopisa

12.09.2015.

Ispravak dijela troškovnika iz dokumentacije nadmetanja – Nabava usluga dizajna pripreme i tiska časopisa

12.09.2015.

Zapisnik pregled – Nabava usluga dizajna pripreme i tiska časopisa

12.09.2015.

Zapisnik otvaranje – Nabava usluga dizajna pripreme i tiska časopisa

12.09.2015.

Odluka – Nabava usluga dizajna, pripreme i tiska časopisa

12.09.2015.

Dokumentacija bagatelne nabave stelje za laboratorijske životinje – 2014

12.09.2015.

Zapisnik pregled i ocjena_Odluka o odabiru – Nabava stelje za laboratorijske životinje – ponovljeno – 2014

12.09.2015.

Dokumentacija bagatelne nabave hrane za laboratorijske životinje – ponovljeno – 2014

12.09.2015.

Zapisnik pregled i ocjena ponuda i Odluka o odabiru – Hrana za laboratorijske životinje – ponovljeno – 2014

12.09.2015.

Dokumentacija bagatelne nabave elektronistalacija

12.09.2015.

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda_Odluka o odabiru – Nabava eletroinstalerskih radova

12.09.2015.

Troškovnik – ispravljene formule – Nabava elektoinstalerskih radova

12.09.2015.

Projekt – Nabava elektroinstalerskih radova

12.09.2015.

Nacrti – Nabava elektroinstalerskih radova

12.09.2015.

Dokumentacija nadmetanja bagatelne nabave licilackih radova

12.09.2015.

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda_ Odluka o odabiru – Nabava ličilačkih radova

12.09.2015.

Zapisnik o otvaranju ponuda – Nabava ličilačkih radova

12.09.2015.

Dokumentacija nadmetanja bagatelne nabava radova isušivanja podruma Zavoda za Anatomiju

12.09.2015.

Zapisnik pregled i ocjena ponuda_Odluka o odabiru – Sanacija podruma Anatomija

12.09.2015.

Zapisnik otvaranje ponuda – Sanacija podruma Anatomija

12.09.2015.

Tlocrt – Sanacija podruma Anatomija

12.09.2015.

Nacrt presjeci – Sanacija podruma Anatomija

12.09.2015.

Katastarska cestica – Sanacija podruma Anatomija

12.09.2015.

Dokumetnacija nadmetanja bagatelne nabave radova uklanjanja suhih i opasnih stabala

12.09.2015.

Zapisnik pregled – Uklanjanje suhih i opasnih stabala

12.09.2015.

Zapasnik otvaranje – Uklanjanje suhih i opasnih stabala

12.09.2015.

Odluka – Uklanjanje suhih i opasnih stabala

12.09.2015.

Dokumentacija bagatelne nabave stelje za laboratorijske životinje – 2014

12.09.2015.

Zapisnik pregled i ocjena Odluka o poništenju – Stelja za laboratorijske životinje – 2014

12.09.2015.

Zapisnik otvaranje – Stelja za laboratorijske životinje – 2014

12.09.2015.

Dokumentacija bagatelne nabave hrane za laboratorijske životinje – 2014

12.09.2015.

Zapisnik pregled i ocjena _Odluka o poništenju – Hrana za laboratorijske životinje – 2014

12.09.2015.

Zapisnik otvaranje – Hrana za laboratorijske životinje – 2014

12.09.2015.

Digestori – dokumentacija bagatelne nabave

12.09.2015.

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda – Digestori

12.09.2015.

Zapisnik o otvaranju ponuda – Digestori

12.09.2015.

Odluka o odabiru – Digestori

12.09.2015.

Ispravak dokumentacije bagatelne nabave – Ledenica

12.09.2015.

Laboratorijska ledenica – dokumetacija bagatelne nabave

12.09.2015.

Novi upiti ponuditelja i odgovori Naručitelja – Ledenica

12.09.2015.

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda – Ledenica

12.09.2015.

Upit ponuditelja i odgovor Naručitelja – Ledenica

12.09.2015.

Zapisnik o otvaranju ponuda – Ledenica

12.09.2015.

Odluka o odabiru – Ledenica

12.09.2015.

Teretna platforma – dokumentacija bagatelne nabave

12.09.2015.

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda – Platforma

12.09.2015.

Upisnik o zaprimljenim ponudama – Platforma

12.09.2015.

Zapisnik o otvaranju ponuda – Platforma

12.09.2015.

Odluka – Platforma

12.09.2015.

Sterilizator_dokumentacija bagatelne nabave

12.09.2015.

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda – Sterilizator

12.09.2015.

Upit ponuditelja-odgovor naručitelja – Sterilizator

12.09.2015.

Zapisnik o otvaranju ponuda – Sterilizator

12.09.2015.

Upisnik o zaprimljenim ponudama – Sterilizator

12.09.2015.

Odluka – Sterilizator

12.09.2015.

Centrifuga_dokumentacija bagatelne nabave

12.09.2015.

Zapisnik o otvaranju ponuda – centrifuga

12.09.2015.

Odluka – centrifuga

12.09.2015.

Zapisnik o otvaranju ponuda

12.09.2015.

Troškovnik

12.09.2015.

Tehnički opis

12.09.2015.

Nacrti i sheme

12.09.2015.

Dokumentacija nadmetanja

12.09.2015.

Zapisnik pregled i Odluka o odabiru

12.09.2015.

Zapisnik otvaranje

12.09.2015.

Dokumetnacija nadmetanja za nabavu usluga sistematskog pregleda

12.09.2015.

Zapisnik o otvaranju ponuda

12.09.2015.

Zapinik o pregledu i ocjeni ponuda

12.09.2015.

Odluka o poništenju

12.09.2015.

Dokumentacija nadmetanja – nabava radova adaptacije podruma Zavoda za anatomiju

12.09.2015.

Dokumentacija nadmetanja za nabavu testova za otkrivanje HIV-a i Hepatitisa C

12.09.2015.

Upit i odgovor na upit-Request and answer to the request – hypoxic chamber

12.09.2015.

Hipoksična komora – dokumentacija nadmetanja otvoreni postupak

12.09.2015.

Prvi upit ponuditelja-odgovor naručitelja

12.09.2015.

INFO OPREMA – Izmjena dokumenatacije nadmetanja za nabavu inormatičke opreme sukladno rješenju DKOM-a

12.09.2015.

Drugi upit ponuditelja-odgovor naručitelja

12.09.2015.

Zahtjev za prikupljanje ponuda najam radnika

12.09.2015.

Upiti ponuditelja – odgovori naručitelja za opskrbu električnom energijom

12.09.2015.

Prvi upit ponuditelja i odgovor narucitelja za opskrbu električnom strujom

12.09.2015.

Izmjena dokumentacije za nadmetanje za provedbu otvorenog postupka javne nabave opskrba električnom energijom

12.09.2015.

Dokumentacija za nadmetanje za provedbu otvorenog postupka javne nabave opskrba električnom energijom

12.09.2015.

Poništenje natječaja za nabavu poštanskih usluga

12.09.2015.

Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu poštanskih usluga 2

12.09.2015.

Prvi upit ponuditelja i odgovor narucitelja za nabavu usluga turističke agencije

12.09.2015.

Dokumentacija nadmetanja za nabavu usluga turisticke agencije

12.09.2015.

Dokumentacija za nadmetanje

12.09.2015.

Dokumentacija nadmetanja-MRI

12.09.2015.

Call for tender

12.09.2015.

Odluka o poništenju nadmetanja za poštanske usluge

12.09.2015.

Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu poštanskih usluga

12.09.2015.

Poziv na nadmetanje

12.09.2015.

Dokumentacija nadmetanja za nabavu usluga cateringa

12.09.2015.

Registar okvirnih sporazuma 2015

12.09.2015.

Registar ugovora 2015

12.09.2015.

Druga izmjena plana nabave za 2015

12.09.2015.

Prva izmjena plana nabave za 2015

12.09.2015.

Plan nabave za 2015

12.09.2015.

Registar ugovora 2014

12.09.2015.

Jedanaesta izmjena plana nabave 2014

12.09.2015.

Deseta izmjena plana nabave 2014

12.09.2015.

Deveta izmjena plana nabave 2014

12.09.2015.

Osma izmjena plana nabave 2014

12.09.2015.

Sedma izmjena plana nabave 2014

12.09.2015.

Sesta izmjena plana nabave 2014

12.09.2015.

Peta izmjena plana nabave 2014

12.09.2015.

Četvrta izmjena plana nabave 2014

12.09.2015.

Treća izmjena plan nabave 2014

12.09.2015.

Druga izmjena plan nabave 2014

12.09.2015.

Prva izmjena plana nabave 2014

12.09.2015.

Plan nabave 2014

12.09.2015.

Peta izmjena plan nabave 2013

12.09.2015.

Cetvrta izmjena plan nabave 2013

12.09.2015.

Treća izmjena plan nabave 2013

12.09.2015.

Druga izmjena plan nabave 2013

12.09.2015.

Prva izmjena plana nabave 2013

12.09.2015.

Plan nabave 2013

12.09.2015.

Damir Panić, dipl.oec.

+385 1 45 66 996