Studenti Fakulteta svake godine uz pomoć Fakulteta organiziraju dva međunarodna kongresa: Croatian Student Summit (CROSS) i Zagreb International Medical Summit (ZIMS). Aktivni su i preko brojnih studentskih sekcija, uključeni u športske i humanitarne aktivnosti te uspješni u organiziranju koncerata fakultetskog studentskog pjevačkog zbora «Lege artis». Časopis studenata medicine “Medicinar” izlazi dvaput godišnje od 1946.g. (gotovo 70 godina) i obrađuje uvijek aktualne teme vezane uz stručni i znanstveni rad studenata Fakulteta. Predstavnik studenata ravnopravan je član Dekanskog kolegija pa na taj način studenti izravno sudjeluju u upravljanju Fakultetom i donošenju svih bitnih odluka.