Natječaji

[REKTOROVA NAGRADA] Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za ak.god....

Objavljeno 26.03.2018.

[LJETNA PRAKSA] Natječaj za studentsku ljetnu praksu na Medicinskom fakultetu...

Objavljeno 23.03.2018.

[ERASMUS+] Produžetak natječaja za Erasmus+ stručnu praksu za ak. godinu...

Objavljeno 09.03.2018.

[UNIZG] Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2017./2018.

Objavljeno 28.02.2018.

[UNIZG] Natječaj za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu

Objavljeno 28.02.2018.

[ERASMUS+] Natječaj za Erasmus+ stručnu praksu za ak. godinu 2017./2018....

Objavljeno 20.02.2018.

[ERASMUS+] Natječaj za mobilnost studenata studijski boravak akademske godine...

Objavljeno 29.01.2018.

[STUDENTSKA PRAKSA] Natječaj za izbornu studentsku praksu Sveučilišta...

Objavljeno 08.01.2018.

[UNIZG] Noć istraživača 2018.

Objavljeno 22.12.2017.

[TLU] Natječaj za demonstratore

Objavljeno 24.11.2017.