Objavljivanje članaka u indeksiranim časopisima

Naziv kolegija

Objavljivanje članaka u indeksiranim časopisima

ECTS

4.0

Status

Izborni kolegij

Izvedba nastave

S90

Izvođači kolegija

doc. dr. sc. Vera Musil, Voditelj predmeta
Martina Čuljak, ???, Nastavnik
prof. dr. sc. Gordana Pavleković, Nastavnik
dr. sc. Marjeta Majer, Nastavnik
Lovela Machala Poplašen, ???, Nastavnik
prof. dr. sc. Vesna Jureša, Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

Sestrinstvo

Opće napomene o predmetu i organizaciji nastave

Cilj nastave


Upoznati studente s publicistikom iz područja sestrinstva i sestrinske njege.


Upoznati studente s načinom odabira literature iz zadanog područja.


Kako pripremiti rad za objavu.


Analiza objavljenog članka.


Struktura predmeta

II. STRUKTURA PREDMETA:


                Broj sati seminara :   90


                Ukupan broj sati: 90 (4 ECTS)


Provjera znanja

Pismeni i usmeni ispit.


Termini (razdoblje) održavanja provjere znanja:


Redoviti rokovi


Datum


Pismeni ispit 25.6.2018.


dva roka u 7.mjesecu i


dva roka u 9 mjesecu


Usmeni ispit 25.6.-29.6.2018.


dva rok a 7.mjesecu i


dva roka u 9 mjesecuVI. POPIS ISPITIVAČA


1. Prof.dr.sc. Vesna Jureša


Nastavno štivo

VII.NASTAVNO ŠTIVO


Odabrani članci


Dio nastave se ovija elektroničkim putem uz mentorstva suradnika.


Plan