Ergonomija u medicini rada

Naziv kolegija

Ergonomija u medicini rada

ECTS

4.0

Status

Izborni kolegij

Izvedba nastave

P20/S40/PK30

Studiji na kojima se izvodi

Sestrinstvo