3. dan Frana Bubanovića

Objavljeno 29.10.2015.

Čast nam je i zadovoljstvo pozvati Vas na 3. dan Frana Bubanovića
u petak 20. studenog 2015. godine, s početkom u 12:00 sati u
dvorani „Fran Bubanović” Zavoda za kemiju i biokemiju.
prof. dr. sc. Jasna Lovrić
Predstojnica Zavoda za kemiju i biokemiju
i djelatnici Zavoda
Program

12:00
Pozdravna riječ dekana
Prof. dr. sc. Marijan Klarica

12:15
Predstojnici Zavoda od Bubanovića do danas
Prof. dr. sc. Jasna Lovrić

12:30
Znanstveni centar izvrsnosti Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu:
Istraživačka jedinica „Biomedicinsko istraživanje reprodukcije i razvoja”
Prof. dr. sc. Davor Ježek

13:15
Uloga genskih i biokemijskih biljega u razvoju metaboličkog sindroma,
ateroskleroze i cerebrovaskularne bolesti
Dr. sc. Tamara Božina

13:30
Glikolipidomika moždanih tumora
Dr. sc. Dragana Fabris