[ANATOMIJA] Prijave za demonstraturu iz predmeta Anatomija

Objavljeno 24.09.2020.

Poštovane kolegice i kolege,

prijave za demonstraturu iz predmeta Anatomija u akademskoj godini 2020./2021. provodit će se elektroničkim putem. Kako biste se prijavili za demonstraturu u ovoj akademskoj godini, potrebno je ispuniti Prijavni obrazac koji se nalazi ispod teksta. Obrazac je u pdf formatu koji se može ispunjavati – nakon što ispunite obrazac spremite unesene promjene kao novi pdf dokument u kojem ćete riječi “ime i prezime” zamijeniti vlastitim imenom i prezimenom.

Ispunjeni obrazac potrebno je poslati na mail: ivan.banovac@mef.hr. U naslov/predmet elektroničke poruke obavezno je upisati riječ “prijava” kako bi se elektronička pošta ispravno filtrirala. Prijave se zaprimaju do 2. listopada 2020., a naknadno primljene prijave NEĆE se razmatrati. Prijavu moraju na vrijeme ispuniti SVI studenti (i novi i stari demonstratori) koji žele sudjelovati u demonstraturi u ovoj akademskoj godini.

Nakon isteka roka za prijavu, demonstratori koji su pravodobno predali svoje prijave dobit će daljnje obavijesti o održavanju Uvodnog sastanka. Uvodni sastanci će se održavati u on-line okruženju, a sudjelovanje na Uvodnom sastanku bit će preduvjet za započinjanje demonstrature u ovoj akademskoj godini i za nove i za stare demonstratore.

Prijava za demonstraturu 2020-2021_Ime i prezime

Srdačan pozdrav,

Ivan Banovac, dr. med.