Pozivamo vas na trinaesti po redu Croatian Student Summit (CROSS) koji će se od 18.4.2017. – 21.4.2017. održati na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu pod temom Innovations in Health. Na kongresu možete sudjelovati kao aktivni ili pasivni sudionik. Pozivamo vas da prijavite vaš znanstveni rad ili prikaz slučaja te tako aktivno sudjelujete na kongresu. Kao pasivan sudionik imate priliku saznati o najmodernijim metodama liječenja i najnovijim tehnologijama u medicini. Dođite i poslušajte o mogućnostima koje nam danas pruža medicina i što nam donosi budućnost liječenja.
Prijavite se na: http://cross.mef.hr