First Aid

There are currently no posts.

Kabinet za Prvu pomoć je integralni dio Kabineta vještina koji je sa svojim radom započeo 1989. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a opremljen je modelima i lutkama na kojim se mogu uvježbavati vještine pružanja hitne medicinske pomoći, te dijagnostičke i intervencijske vještine. Osim dodiplomske nastave:Prva pomoć, Onkologija, Temelji liječničkog umijeća, Modul Hitna stanja u Kabinetu se održavaju vježbe i iz izbornih predmeta; Epidemiologija, simptomatologija i prva pomoć kod ugriza otrovnih životinja Jadranskog mora, palijativna skrb onkološkog bolesnika, Etiologija, prevencija i rano otkrivanje tumora, Kliničke vještine. Osim diplomske nastave U kabinetu vještina odvija se i poslijediplomska nastava iz Obiteljske medicine.