Medicinski engleski

There are currently no posts.

Kolegij Medicinski engleski pretpostavlja znanje jezika na razini intermediate/upper intermediate (independent user level/B2), s kojim velika većina studenata upisuje studij medicine.

Studenti ovaj kolegij upisuju na prvoj godini studija i slušaju ga tijekom svih šest godina s ukupnim brojem od 120 sati seminara (po 20 sati godišnje).

Cilj je kolegija stjecanje tzv. akademskih vještina u jeziku struke, uključujući tehnike praćenja stručne literature na engleskome jeziku, vještine pronalaženja i sažimanja podataka i informacija, kao i uvježbavanje prezentacija stručnih sadržaja te profesionalne komunikacije u govoru i pismu, što sve predstavlja neizostavni element kontinuirane (samo)edukacije kao dijela profesionalnog života svakog suvremenog liječnika.

Prvi dio kolegija (1. godina) predstavlja uvod u medicinsku terminologiju i bavi se morfologijom medicinskih termina i tvorbom riječi. Usvajanjem određenoga broja najfrekventnijih osnova riječi, prefiksa i sufiksa, studenti će ovladati svojevrsnim alatom koji će im omogućiti ne samo prepoznavanje velikoga broja medicinskih termina, već i tvorbu riječi prema potrebi. Tako će ovaj dio kolegija Medicinski engleski biti stanovita potpora u savladavanju goleme anatomske nomenklature koja čini dio programa kolegija Anatomija na prvoj godini studija.

Pošto su se na prvoj godini studenti upoznali s osnovama morfologije medicinskih termina, od druge se godine nadalje provodi pristup po organskim sustavima (systems approach), pri čemu se u najvećoj mogućoj mjeri nastoje pratiti sadržaji kolegija koje studenti slušaju na određenim godinama. Studenti dobivaju seminarske teme sa zadatkom prikupljanja i organizacije podataka prema zadanim smjernicama jezičnoga uobličavanja, te prezentacije tema pred svojim kolegama tijekom seminara.

Dodatnim se materijalima (radna bilježnica, članci iz stručnih publikacija i tiska, materijali s interneta) proširuju određene teme, kako bi se proveo konstantni updating nužan u nastavi koja se tiče jednog od najpropulzivnijih znanstvenih područja današnjice.

Evaluacija studentskoga rada vrši kontinuirano tijekom seminara, tako da studenti dobivaju mogućnost, prikupljanjem određenoga broja bodova, osloboditi se polaganja kolokvija kojim inače završava svaki 20-satna cjelina određene godine.