Department of Graduate Studies

There are currently no posts.

 

 

There are currently no documents.

Studentska referada Šalata

Mara Butina

referent za studente III. i IV. godine studija

+385 1 45 66 935

Branka Hafner

referent za izborne predmete

+385 1 45 90 287

Jadranka Hrastinski

referent za studente I. i II. godine studija

+385 1 45 66 932

Ivana Kapović

referent za razredbeni postupak, „X“-ice i ISVU program

+385 1 45 66 933

Ljiljana Lekić

referent za diplomski ispit i izdavanje potvrda nakon završetka studija

+385 1 45 66 934

Ivanka Pravica

referent za studente V. i VI. godine studija

+385 1 45 66 934

Studentska referada Rebro

Jagoda Štafa, voditeljica referade

referent za predmete Kirurgija, Dječja kirurgija, Anesteziologija, Urologija, Otorinolaringologija

+385 1 24 20 999

Medical studies in English

+385 1 24 20 025

Velka Despot

referent za predmete Psihološka medicina, Fizikalna medicina, Oftalmologija

+385 1 24 22 173

Lidija Kožinec

referent za predmete Patofiziologija, Neurologija, Neurokirurgija, Psihijatrija, Onkologija, Nuklearna medicina

+385 1 24 22 192

Anita Pokupec

referent za predmete Klinička propedeutika, Interna medicina, Radiologija, Pedijatrija

+385 1 24 22 173

Studentska referada Vinogradska

Nina Gami, voditeljica referade

referent za predmete Klinička propedeutika i Interna medicina ( i za OB Sveti Duh), Radiologija, Onkologija, Nuklearna medicina, Otorinolaringologija, Fizikalna medicina, Kirurgija

+385 1 37 87 164

Mira Obradović

tehnički suradnik

+385 1 37 87 164

Studetnska referada Merkur

Branka Gluhak

referent za predmete Kirurgija, Interna medicina i Klinička propedeutika, Radiologija, Ginekologija i opstetricija

+385 1 24 31 419