Medicinska kemija i biokemija II

Course

Medicinska kemija i biokemija II

ECTS

8.0

Status

Mandatory course

Execution of classes

P22/S34/PK44

Course performers

prof. dr. sc. Jasna Lovrić, Voditelj predmeta
prof. dr. sc. Jadranka Sertić, Nastavnik
prof. dr. sc. Ivančica Delaš, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Blaženka Foretić, Nastavnik
prof. dr. sc. Svjetlana Kalanj Bognar, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Daria Pašalić, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Željka Vukelić, Nastavnik
doc. dr. sc. Igor Picek, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Slavica Potočki, Nastavnik
doc. dr. sc. Ivana Karmelić, Nastavnik
dr. sc. Danijela Cvijanović, Nastavnik
doc. dr. sc. Vladimir Damjanović, Nastavnik
prof. dr. sc. Željko Krznarić, Nastavnik
doc. dr. sc. Mila Lovrić, Nastavnik
dr. sc. Ana Kulić Ivić, Nastavnik
Livija Šimičević, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Darija Vranešić Bender, Nastavnik
doc. dr. sc. Kristina Mlinac Jerković, Nastavnik
doc. dr. sc. Dragana Fabris, Nastavnik
doc. dr. sc. Tamara Božina, Nastavnik
Mario Stojanović, Nastavnik
Borna Puljko, Nastavnik

Studies on which it's performed

Medicina

Plan