Tuberkuloza i netuberkulozne mikobakterije - stari i novi dijagnostički problemi

Course

Tuberkuloza i netuberkulozne mikobakterije - stari i novi dijagnostički problemi

ECTS

2.0

Status

Optional course

Execution of classes

P8/S7/PK10

Course performers

izv. prof. dr. sc. Ivana Mareković, Voditelj predmeta
doc. dr. sc. Zrinka Bošnjak, Suvoditelj predmeta
dr. sc. Zagorka Boras, Nastavnik
dr. sc. Mateja Janković Makek, Nastavnik

Studies on which it's performed

Medicina