Elementi naracije o medicini i u medicini

Course

Elementi naracije o medicini i u medicini

ECTS

2.0

Status

Optional course

Execution of classes

P2/S23

Course performers

izv. prof. dr. sc. Ana Borovečki, Voditelj predmeta
prof. dr. sc. Rudolf Gregurek, Suvoditelj predmeta
dr. sc. Vedran Bilić, Nastavnik
prof. dr. sc. Željka Matijašević, Nastavnik
dr. sc. Ana Batinić, Nastavnik
doc. dr. sc. Dražen Pulanić, Nastavnik
doc. dr. sc. Tanja Bukovčan, Nastavnik
prof. dr. sc. Jasna Čapo Žmegač, Nastavnik

Studies on which it's performed

Medicina