Tjelesna i zdravstvena kultura 1

Course

Tjelesna i zdravstvena kultura 1

ECTS

0.0

Status

Mandatory course

Execution of classes

TJ60

Course performers

Ozren Straža, V. pred., Voditelj predmeta
Tonći Mašina, pred., Nastavnik

Studies on which it's performed

Medicina

Plan