DODATNA NAVIGACIJA

 • Abdominalna kirurgija
 • Alergologija i klinička imunologija
 • Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina kirurških struka
 • Dermatologija i venerologija
 • Dječja i adolescentna psihijatrija
 • Dječja kirurgija
 • Endokrinologija i dijabetologija
 • Epidemiologija
 • Fetalna medicina i opstetricija
 • Fizikalna medicina i rehabilitacija
 • Gastroenterologija
 • Ginekologija i opstetricija
 • Hematologija
 • Hitna medicina
 • Infektologija
 • Internistička onkologija
 • Javno zdravstvo
 • Javnozdravstvena medicina
 • Kardiologija
 • Kardiotorakalna kirurgija
 • Klinička farmakologija s toksikologijom
 • Klinička mikrobiologija
 • Klinička radiologija
 • Laboratorijska imunologija
 • Maksilofacijalna kirurgija
 • Medicina rada i športa
 • Menadžment u zdravstvu
 • Nefrologija
 • Neurokirurgija
 • Neurologija
 • Nuklearna medicina
 • Obiteljska medicina
 • Oftalmologija i optometrija
 • Onkologija i radioterapija
 • Opća interna medicina
 • Opća kirurgija
 • Opće kompetencije liječnika specijalista
 • Ortopedija i traumatologija
 • Otorinolaringologija
 • Patologija i citologija
 • Pedijatrija
 • Plastična, rekonstrukcijska i estetska kirurgija
 • Psihijatrija
 • Psihoterapija
 • Pulmologija
 • Reumatologija
 • Sudska medicina
 • Školska i adolescentna medicina
 • Transfuzijska medicina
 • Ultrazvuk u ginekologiji i porodništvu
 • Ultrazvuk u kliničkoj medicini, smjer gastroenterologija i hepatologija
 • Urologija
 • Vaskularna kirurgija
 • [ESR] Prof. dr. sc. Boris Brkljačić, prodekan za znanost Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu postao prvi Hrvat predsjednik Europskog društva radiologa (European Society of Radiology)

  Objavljeno 11.03.2019.

  S ponosom objavljujemo kako je prodekan za znanost našeg Fakulteta, predstojnik Katedre za radiologiju i prvi dopredsjednik Hrvatskog liječničkog zbora prof. dr. sc. Boris Brkljačić, dr.med., preuzeo 3. ožujka 2019. funkciju predsjednika Europskog društva radiologa (European Society of Radiology – ESR), najvećeg profesionalnog i znanstvenog svjetskog radiološkog društva, s više od 100.000 članova.

  Činjenica da je predsjednikom ESR-a postao radiolog iz jedne od najmanjih članica koja ima oko 300 aktivnih članova s jedne strane te da nikada ranije niti jedan predstavnik istočne Europe, odnosno niti jedan Slaven nije bio izabran na tu dužnost govori jako puno o važnosti i ugledu prof. Brkljačića i hrvatske radiologije na europskoj i svjetskoj razini.

  Prof. Borisu Brkljačiću ovim putem čestitamo te želimo puno uspjeha u radu na novoj dužnosti!

  Foto: HRT