Javna rasprava – 02.03.2015.

Objavljeno 16.02.2015.

Sveučilište u Zagrebu
MEDICINSKI FAKULTET
ODSJEK ZA POSLIJEDIPLOMSKU NASTAVU I STALNO MEDICINSKO USAVRŠAVANJE
ODJEL ZA DOKTORATE I ZNANSTVENA ZVANJA

Broj: 10106-10/08-2015.
Zagreb, 16. 02. 2015.

 

POZIV

Molim Vas da neizostavno prisustvujete Javnoj raspravi o prijavama prijedloga doktorskih radova koja će se održati u PONEDJELJAK, 2. ožujka 2015. godine u 13,30 sati na HRVATSKOM INSTITUTU ZA ISTRAŽIVANJE MOZGA Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Šalata 12, prizemlje.

 

1) Pristupnica: Valentina Galkowski, dr.med., naslov prijedloga: „Morfometrijska analiza učinka perinatalne ishemijsko-hipoksijske encefalopatije na talamus i korteks kod čovjeka na magnetskoj rezonanciji“
STRUČNO POVJERENSTVO:

 1. akademik Ivica Kostović
 2. prof. dr. sc. Boris Brkljačić
 3. prof. dr. sc. Vlatka Mejaški-Bošnjak

MENTOR: doc. dr. sc. Milan Radoš

2) Pristupnica: Marina Raguž, dr.med., naslov prijedloga: „Morfometrijska i traktografska analiza učinka perinatalne ishemijsko-hipoksijske encefalopatije na projekcijske putove debla kod čovjeka na magnetnoj rezonanciji“
STRUČNO POVJERENSTVO:

 1. akademik Ivica Kostović
 2. prof. dr. sc. Boris Brkljačić
 3. prof. dr. sc. Vlatka Mejaški-Bošnjak

MENTOR: doc. dr. sc. Milan Radoš

3) Pristupnik: Niko Radović, dr.med., naslov prijedloga: „Utjecaj radioterapije na vrijednost očiglednog koeficijenta difuzije zdravog tkiva i lezija dojke pri oslikavanju magnetskom rezonancijom“
STRUČNO POVJERENSTVO:

 1. prof. dr. sc. Boris Brkljačić, 1.član
 2. prof. dr. sc. Zoran Brnić, 2.član
 3. doc. dr. sc. Vinko Vidjak, 3.član

MENTOR: doc. dr. sc. Gordana Ivanac

4) Pristupnica: Andreja Bujan Kovač, dr.med., naslov prijedloga: „Značaj postprocesiranja slike magnetske rezonancije (MR) mozga u preoperativnoj dijagnostici malformacija kortikalnog razvoja i hipokampalne skleroze kao najčešće etilogije farmakorezistencije u bolesnika s epilepsijom“
STRUČNO POVJERENSTVO:

 1. doc. dr. sc. Darko Chudy
 2. prof. dr. sc. Marko Radoš
 3. prof. dr. sc. Zlatko Trkanjec

MENTOR: prof. dr. sc. Sanja Hajnšek

5) Pristupnik: Marijo Vodanović, dr.med., naslov prijedloga: „Učestalost pojavnosti i čimbenici rizika za urolitijazu u bolesnika s hemofilijom“
STRUČNO POVJERENSTVO:

 1. prof. dr. sc. Igor Aurer
 2. prof. dr. sc. Ivan Krhen
 3. prof. dr. sc. Željko Kaštelan

MENTOR: prof. dr. sc. Silva Zupančić-Šalek

 

Predsjednika Odbora za doktorate
i znanstvena zvanja:

Prof. dr. sc. Bojan Jelaković, v. r.