Javna rasprava-13.02.2017.

Objavljeno 22.02.2017.

Sveučilište u Zagrebu
MEDICINSKI FAKULTET
ODSJEK ZA POSLIJEDIPLOMSKU NASTAVU I STALNO MEDICINSKO USAVRŠAVANJE
ODJEL ZA DOKTORATE I ZNANSTVENA ZVANJA

Broj: 10106-10/06-2017.
Zagreb,  23. 01. 2017.

P  O  Z  I  V

 Molim Vas da neizostavno prisustvujete Javnoj raspravi o prijavama prijedloga disertacija koja će se održati u

P O N E D J E L J A K, 13. veljače 2017. godine u 13,30 sati
na HRVATSKOM INSTITUTU ZA ISTRAŽIVANJE MOZGA
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Šalata 12, prizemlje

1. Pristupnica: Kristina Žužul, dr. med., naslov prijedloga: „Povezanost težine psorijaze i pretilosti temeljem analize serumskih koncentracija TNF-α, IL-6, rezistina, omentina i udjela visceralne masti“
STRUČNO POVJERENSTVO:
1. prof. dr. sc. Branka Marinović
2. prof. dr. sc. Romana Čeović
3. doc. dr. sc. Vesna Lukinović Škudar
MENTOR: doc. dr. sc. Krešimir Kostović
SU-MENTOR: prof. dr. sc. Drago Batinić

2. Pristupnik: Damir Važanić, dr. med., naslov prijedloga: „Laičko oživljavanje kao čimbenik ishoda reanimacijskog postupka u Republici Hrvatskoj“
STRUČNO POVJERENSTVO:
1. prof. dr. sc. Selma Šogorić
2. doc. dr. sc. Krešimir Bulić
3. prof. dr. sc. Vesna Degoricija
MENTOR: prof. dr. sc. Ingrid Prkačin
SU-MENTOR: doc. dr. sc. Višnja Nesek Adam

3. Pristupnik: Luka Penezić, dr. med., naslov prijedloga: „Utjecaj farmakogenetičkih varijacija P-glikoproteina i inozin-5′-monofosfat dehidrogenaze na ishode liječenja bolesnika s transplantiranim bubregom“
STRUČNO POVJERENSTVO:
1.  prof. dr. sc. Mladen Knotek
2.  doc. dr. sc. Nikola Knežević
3.  prof. dr. sc. Bojan Jelaković
MENTOR: prof. dr. sc. Željko Kaštelan
SU-MENTOR: prof. dr. sc. Nada Božina

4. Pristupnik: Juraj Prejac, dr. med., naslov prijedloga: „Spolne razlike među osteotropnim elementima u kosi i krvi čovjeka“
STRUČNO POVJERENSTVO:
1. prof. dr. sc. Darko Kaštelan
2. doc. dr. sc. Dario Rahelić
3. dr. sc. Ivan Sabolić, znanstveni savjetnik
MENTOR: prof. dr. sc. Ninoslav Mimica
SU-MENTOR: dr. sc. Berislav Momčilović, znanstveni savjetnik

5. Pristupnica: Dora Fabijanović, dr. med., naslov prijedloga: „A Mechanism-Based Approach to Heart Failure with Preserved Ejection Fraction“
STRUČNO POVJERENSTVO:
1. prof. dr. sc. Diana Delić-Brkljačić
2. doc. dr. sc. Mislav Vrsalović
3. prof. dr. sc. Anton Šmalcelj
MENTOR: doc. dr. sc. Maja Čikeš
SU-MENTOR: prof. dr. sc. Bart Bijnens

Predsjednika Odbora za doktorske radove
i znanstvena zvanja:

Prof. dr. sc. Boris Brkljačić, v. r.