Javna rasprava – 23.04.2018.

Objavljeno 03.04.2018.

Odbor za doktorske radove i znanstvena zvanja
Broj: 10106-10/17-2018.
Zagreb,  03. 04. 2018.      

P  O  Z  I  V

 

            Molim Vas da neizostavno prisustvujete Javnoj raspravi o prijavama prijedloga disertacija koja će se održati u

PONEDJELJAK, 23. travnja 2018. godine u 13,30 sati

na HRVATSKOM INSTITUTU ZA ISTRAŽIVANJE MOZGA

Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Šalata 12, prizemlje

 1. Pristupnica: Mateja Končarević, dr. med., naslov prijedloga: „Vidni ishod nakon implantacije multifokalnih intraokularnih leća nove generacije“

STRUČNO POVJERENSTVO:

 1. doc. dr. sc. Tomislav Kuzman
 2. doc. dr. sc. Miro Kalauz
 3. prof. dr. sc. Zoran Vatavuk

MENTOR: prof. dr. sc. Smiljka Popović Suić

SU-MENTOR: prof. dr. sc. Iva Dekaris

 1. Pristupnica: Petra Kristina Ivkić, dr. med., naslov prijedloga: „Rane strukturne i funkcionalne promjene oka kod bolesnika s distiroidnom orbitopatijom i povišenim intraokularnim tlakom“

STRUČNO POVJERENSTVO:

 1. prof. dr. sc. Smiljka Popović Suić
 2. prof. dr. sc. Nenad Vukojević
 3. prof. dr. sc. Renata Iveković

MENTOR: dr. sc. Jelena Juri Mandić, znanstveni suradnik

 1. Pristupnik: Matija Bakoš, dr. med., naslov prijedloga: „Određivanje povezanosti troponina T i I u urinu i plazmi novorođenčadi i dojenčadi nakon kardiokirurških operacija“

STRUČNO POVJERENSTVO:

 1. prof. dr. sc. Ivan Malčić
 2. prof. dr. sc. Hrvoje Gašparović
 3. doc. dr. sc. Boris Starčević

MENTOR: doc. dr. sc. Danijel Dilber

 1. Pristupnica: Tamara Lupis, dr. med., naslov prijedloga: „Utjecaj procjene perioperacijskog volumnog statusa bioimpendacijom na odgođenu funkciju bubrežnog presatka“

STRUČNO POVJERENSTVO:

 1. doc. dr. sc. Nikolina Bašić Jukić
 2. doc. dr. sc. Slobodan Mihaljević
 3. prof. dr. sc. Boris Ružić

MENTOR: prof. dr. sc. Mladen Knotek

 1. Pristupnik: Boris Ivkić, dr. med., naslov prijedloga: „Prognostička vrijednost proteomskog profila tkiva primarnog planocelularnog karcinoma orofarinksa “

STRUČNO POVJERENSTVO:

 1. prof. dr. sc. Livije Kalogjera
 2. prof. dr. sc. Hrvoje Čupić
 3. dr. sc. Renata Novak Kujundžić, znanstveni suradnik

MENTOR: prof. dr. sc. Vladimir Bedeković

SU-MENTOR: prof. dr. sc. Lovorka Grgurević

Predsjednik Odbora za doktorske radove i znanstvena zvanja

                Prof. dr. sc. Boris Brkljačić, v. r.