Javna rasprava – 26.01.2015.

Objavljeno 07.01.2015.

Sveučilište u Zagrebu
MEDICINSKI FAKULTET
ODSJEK ZA POSLIJEDIPLOMSKU NASTAVU I STALNO MEDICINSKO USAVRŠAVANJE
ODJEL ZA DOKTORATE I ZNANSTVENA ZVANJA
Broj: 10106-10/02-2015.
Zagreb, 09. 01. 2015.

 

POZIV

Molim Vas da neizostavno prisustvujete Javnoj raspravi o prijavama prijedloga disertacija koja će se održati u PONEDJELJAK, 26. siječnja 2015. godine u 13,30 sati na HRVATSKOM INSTITUTU ZA ISTRAŽIVANJE MOZGA Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Šalata 12, prizemlje.

 

1) Pristupnik: Hrvoje Barić, dr.med., naslov prijedloga: „Metode komplementarne i alternativne medicine u liječenju generaliziranog anksioznog poremećaja u doba suvremene medicine: sustavni pregled i meta-analiza i analiza trenda randomiziranih kliničkih pokusa s analizom vremenskih obrazaca“
STRUČNO POVJERENSTVO:

 1. prof. dr. sc. Mirjana Kujundžić Tiljak
 2. doc. dr. sc. Marijana Braš
 3. prof. dr. sc. Jelka Petrak

MENTOR: prof. dr. sc. Vladimir Trkulja
KOMENTOR: prof.dr.sc. Veljko Đorđević

2) Pristupnik: Vedran Hostić, dr.med., naslov prijedloga: „Utjecaj zakrivljenosti usnog nastavka na intubaciju tijekom videolaringoskopije“
STRUČNO POVJERENSTVO:

 1. prof. dr. sc. Dinko Tonković
 2. prof. dr. sc. Višnja Majerić-Kogler
 3. prof. dr. sc. Mirko Ivkić

MENTOR: prof. dr. sc. Vladimir Bedeković
KOMENTOR: prof.dr.sc. Branka Maldini

3) Pristupnica: Danijela Mrazovac, dr.med., naslov prijedloga: „Uloga i značaj kombiniranog funkcionalnog, elektrofiziološkog i strukturnog oftalmološkog istraživanja u ranoj dijagnostici multiple skleroze“
STRUČNO POVJERENSTVO:

 1. doc. dr. sc. Mario Habek
 2. prof. dr. sc. Rajko Pokupec
 3. prof. dr. sc. Sanja Hajnšek

MENTOR: prof. dr. sc. Branimir Cerovski

4) Pristupnica: Bojana Gardijan, dr.med., naslov prijedloga: „Polimorfizmi gena za glukokortikoidne receptore i rizik metaboličkog sindroma u bolesnika s incidentalomom nadbubrežne žlijezde“
STRUČNO POVJERENSTVO:

 1. prof. dr. sc. Lea Smirčić Duvnjak
 2. prof. dr. sc. Fran Borovečki
 3. doc. dr. sc. Davor Tomas

MENTOR: prof. dr. sc. Darko Kaštelan

5) Pristupnica: Kristina Gašparović, dr.med., naslov prijedloga: „Značenje omjera dimenzija plućne arterije i aorte kao indikatora težine plućne hipertenzije u bolesnika s kroničnom opstruktivnom bolesti pluća“
STRUČNO POVJERENSTVO:

 1. prof. dr. sc. Jadranka Šeparović-Hanževački
 2. prof. dr. sc. Neven Tudorić
 3. doc. dr. sc. Mislav Vrsalović

MENTOR: prof. dr. sc. Miroslav Samaržija

 

Predsjednik Odbora za doktorate
i znanstvena zvanja:

Prof. dr. sc. Drago Batinić, v. r.