Javna rasprava- 30.01.2017.

Objavljeno 12.01.2017.

Sveučilište u Zagrebu
MEDICINSKI FAKULTET
ODSJEK ZA POSLIJEDIPLOMSKU NASTAVU I STALNO MEDICINSKO USAVRŠAVANJE
ODJEL ZA DOKTORATE I ZNANSTVENA ZVANJA

Broj: 10106-10/04-2017.
Zagreb,  10. 01. 2017.

P  O  Z  I  V

 Molim Vas da neizostavno prisustvujete Javnoj raspravi o prijavama prijedloga disertacija koja će se održati u

P O N E D J E L J A K, 30. siječnja 2017. godine u 13,30 sati
na HRVATSKOM INSTITUTU ZA ISTRAŽIVANJE MOZGA
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Šalata 12, prizemlje

1. Pristupnik: Anto Dujmović, dr. med., naslov prijedloga: „Utjecaj estetskih rezultata poštedne operacije karcinoma dojke na kvalitetu života i pojavu depresije“
STRUČNO POVJERENSTVO:
1. prof. dr. sc. Rado Žic
2. doc. dr. sc. Krešimir Bulić
3. prof. dr. sc. Vlado Jukić
MENTOR: prof. dr. sc. Davor Mijatović

2. Pristupnica: Ana Piršić, dr. med., naslov prijedloga: „Dijagnostička točnost serumskih biljega upale, stresa i ishemije u razlikovanju epileptičkih od psihogenih neepileptičkih napadaja“
STRUČNO POVJERENSTVO:
1. prof. dr. sc. Zdravka Poljaković
2. prof. dr. sc. Alma Mihaljević-Peleš
3. prof. dr. sc. Elizabeta Topić
MENTOR: doc. dr. sc. Igor Filipčić
SU-MENTOR: prof. dr. sc. Ana-Maria Šimundić

3. Pristupnik: Branimir Ivan Šepec, dr. med., naslov prijedloga: „Učestalost i značajke neuropatije u bolesnika s kroničnom bolesti presatka protiv primatelja“
STRUČNO POVJERENSTVO:
1.  prof. dr. sc. Igor Aurer
2.  doc. dr. sc. Ivan Mikula
3.  prof. dr. sc. Drago Batinić
MENTOR: prof. dr. sc. Ervina Bilić
SU-MENTOR: doc. dr. sc. Dražen Pulanić

4. Pristupnik: Ivan Domazet, dr. med., naslov prijedloga: „Utjecaj ugradnje umjetnog vratnog intervertebralnog diska na biomehaniku vratnog dijela kralježnice“
STRUČNO POVJERENSTVO:
1. doc. dr. sc. Darko Chudy
2. doc. dr. sc. Goran Mrak
3. prof. dr. sc. Marin Stančić
MENTOR: prof. dr. sc. Miroslav Vukić

5. Pristupnik: Mislav Planinc, dr. med., naslov prijedloga: „Učinak resveratrola na pokazatelje oksidacijskog stresa i sistemni upalni odgovora u bolesnika podvrgnutih izvantjelesnoj cirkulaciji tijekom kardiokirurškog zahvata“
STRUČNO POVJERENSTVO:
1. doc. dr. sc. Hrvoje Gašparović
2. prof. dr. sc. Mladen Boban
3. prof. dr. sc. Dinko Tonković
MENTOR: prof. dr. sc. Željko Sutlić
SU-MENTOR: dr. sc. Ivana Novak Jovanović, znanstveni suradnik

Predsjednika Odbora za doktorske radove
i znanstvena zvanja:

Prof. dr. sc. Boris Brkljačić, v. r.

Ostale vijesti

Javna rasprava – 13.01.2020.

Objavljeno 30.12.2019.

Javna rasprava – 11.11.2019.

Objavljeno 25.10.2019.

Javna rasprava – 23.09.2019.

Objavljeno 02.09.2019.

Javna rasprava – 12.09.2019.

Objavljeno 02.09.2019.

Javna rasprava – 11.09.2019.

Objavljeno 02.09.2019.

Javna rasprava – 22.07.2019.

Objavljeno 24.06.2019.

Javna rasprava – 15.07.2019.

Objavljeno 04.06.2019.

Javna rasprava – 17.06.2019.

Objavljeno 23.05.2019.

Javna rasprava – 03.06.2019.

Objavljeno 11.04.2019.

Javna rasprava – 27.05.2019.

Objavljeno 11.04.2019.