[JAVNO SAVJETOVANJE] Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj

Objavljeno 09.07.2020.

Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj na svojoj mrežnoj stranici, u svrhu savjetovanja s javnošću, objavilo je sljedeće akte:

  1. Nacrt prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izborima u znanstvena zvanja. Izmjene i dopune se odnose na promjenu koeficijenta za polje filologija, grana teorija i povijest književnosti.
  1. Nacrt prijedloga Odluke o minimalnim kriterijima za reizbor u znanstvena, znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna i stručna zvanja te o obliku izvješća stručnog povjerenstva o radu zaposlenika u postupku reizbora

Nacrtom Odluke propisuju se minimalni kriteriji za reizbor u znanstvena, znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna i stručna zvanja te se propisuje postupak i oblik izvješća stručnog povjerenstva o radu zaposlenika u postupku reizbora.

Savjetovanje s javnošću je objavljeno 1. srpnja 2020. godine i traje 30 dana od dana objave navedenih akata.

Molimo da primjedbe i mišljenja pošaljete na elektroničku poštu: mf@mef.hr, kako bismo primjedbe i mišljenja mogli prirediti za sljedeću sjednicu Fakultetskog vijeća.