Kako objaviti originalan znanstveni rad u vodećem biomedicinskom časopisu

Sveučilište u Zagrebu – Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja Andrija Štampar
i
Charité – Universitätsmedizin Berlin, Institute of Public Health

u suradnji s

Berlin School of Public Health

organiziraju

poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja
I. kategorije

HOW TO PUBLISH A RESEARCH PAPER IN A MAJOR BIOMEDICAL JOURNAL

Voditelji tečaja:
doc. dr. sc. Kristina Fišter
prof. dr. sc. Tobias Kurth

 

Poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja „Kako objaviti originalan znanstveni rad u vodećem biomedicinskom časopisu – How to publish a research paper in a major biomedical journal“ održati će se od 15. do 18. rujna 2020. godine u Zagrebu na Školi narodnog zdravlja „Andrija Štampar“.

Vidljivo objavljivanje radova usko je povezano s uspješnošću pri osiguravanju sredstava za istraživanja no konkurencija za prostor je velika, osobito u vrhunskim biomedicinskim časopisima. Kako se razvijaju istraživačke metode i mijenjaju kanoni znanstvenoga izdavaštva, trajno usavršavanje nužno je za sve potencijalne autore koji žele kreirati visokoparne znanstvene radove. Ovo je to važnije kako jača kapacitet za podatkovne znanosti u biomedicini i zdravstvu te se odluke sve češće donose temeljem pouzdanih znanstvenih spoznaja.

Polaznici će obnoviti postojeća i steći nova znanja i vještine potrebne kako bi se kreiralo originalan znanstveni rad visoke kakvoće. Ovo uključuje postavljanje važnoga i relevantnoga istraživačkoga pitanja, odabir pogodnoga dizajna istraživanja, pisanje protokola, korištenje rješenja za elektroničko bilježenje podataka, provođenje statističke analize podataka korištenjem programa R, interpretaciju rezultata, pretraživanje biomedicinske literature, pisanje rada i referenciranje literature te predaju rada u vrhunski biomedicinski časopis.

Tečaj je namijenjen doktorima medicine svih specijalnosti te drugim stručnjacima biomedicinskih i zdravstvenih profila te će se u potpunosti odvijati na engleskomu jeziku.

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu boduje tečaj s 3 ECTS boda.

Hrvatska liječnička komora dodjeljuje sudionicima tečaja 15 bodova.

Prijava sudjelovanja

Prijave za sudjelovanje na tečaju zaprimaju se pomoću internetskoga obrasca.

Kotizacija

Kotizacija tečaja iznosi 2.960 HRK (2.220 HRK za studente, uz potvrdu). Uplatu je potrebno izvršiti na žiro račun Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu HR8423400091110024619 s pozivom na broj 15241 i s naznakom “za tečaj Kako objaviti“.

Potvrde o uplati molimo poslati na email publish@mef.hr, nakon čega će polaznici zaprimiti pripremne materijale.

Životopisi voditelja

 

Kristina Fišter je docent i voditelj Odjela za medicinsku informatiku na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktor je medicine, magistar informacijskih znanosti i doktor znanosti u grani epidemiologija. Pridruženi je urednik za originalne znanstvene radove časopisa British Medical Journal (BMJ) od 2005. godine i Canadian Medical Association Journal (CMAJ) od 2017. godine. Ranije je bila Urednica rukopisa u časopisu Croatian Medical Journal (2002.-2004.). Doc. Kristina Fišter dobitnica je Rektorove nagrade i nagrade za najbolji poster na kongresu Europske federacije za medicinsku informatiku MIE2000 u Hannoveru, Njemačka. Član je Izvršnog odbora Hrvatskog društva za medicinsku informatiku i član Odbora za e-zdravlje Akademije medicinskih znanosti Hrvatske.Tobias Kurth je redoviti profesor javnoga zdravstva i epidemiologije, direktor Instituta za javno zdravstvo na Charité – Universitätsmedizin Berlin, naslovni profesor epidemiologije na Harvard T.H. Chan Školi narodnoga zdravlja, su-direktor Centra za javno zdravstvo Virchow-Villermé Pariz-Berlin te glasnogovornik Upravnog odbora Berlinske škole narodnoga zdravlja. Profesor Kurth objavio je više od 300 članaka i rangiran je među 1% vrhunskih znanstvenika u području kliničke medicine u ISI Web of Science. Profesor Kurth je Savjetodavni urednik za područje kliničke epidemiologije časopisa British Medical Journal (BMJ) te sudjeluje u podučavanju i osposobljavanju u Njemačkoj i međunarodno, osobito u epidemiološkim metodama i neurovaskularnoj epidemiologiji.


Nastavnici

Kristina Fišter (dr.med., mr.sc., dr.sc.), Docent, Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“
Tobias Kurth (dr.med., dr.sc.), Profesor, Direktor Instituta za javno zdravstvo Charité
Pero Hrabač (dr.med.), Asistent, Doktorand
Marco Piccininni (mr.sc.), Statističar, Doktorand
Danko Relić (dr.med.), Asistent, Doktorand
Jessica Rohmann (mr.sc.), Epidemiolog, Doktorand

Uskoro…

 

Tečaj će se održati u prostorijama Škole narodnog zdravlja pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Rockefellerova 4, Zagreb.

 

Prijava sudjelovanja

Prijave za sudjelovanje na tečaju zaprimaju se u obrascu ispod.

Kotizacija

Kotizacija tečaja iznosi 2.960 HRK (2.220 HRK za studente, uz potvrdu).  Uplatu je potrebno izvršiti na žiro račun Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu HR8423400091110024619 s pozivom na broj 15241 i s naznakom “za tečaj Kako objaviti“.

Potvrde o uplati molimo poslati na email publish@mef.hr, nakon čega će polaznici zaprimiti pripremne materijale.


  • Adresa na koju želite primiti potvrdnicu nakon uspješno završenog tečaja.
  • Ukoliko ste specijalist ili specijalizant molimo unesite podatak o svojoj specijalizaciji.
  • Ukoliko imate dodatnih napomena, molimo unesite ovdje.

Za sve upite molimo obratiti se tajnici tečaja gđi. Andrei Brozović na mail adresu publish@mef.hr ili telefon 01/4590107.