Poziv na predavanje prof.dr.sc. Igora Štagljara “ Precision medicine in EGFR-mutated non-small cell lung cancer”

Objavljeno 06.12.2017.

POZIV NA PREDAVANJE:

PROF.DR.SC. IGOR ŠTAGLJAR

Odjel za biokemiju i medicinsku genetiku Sveučilišta u Torontu

Tema predavanja: PRECISION MEDICINE IN EGFR-MUTATED NON-SMALL CELL LUNG CANCER

Petak, 15. prosinca 2017. godine u 14 sati Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Šalata 3, dvorana Mašek