Natječaj za izbor nastavnika na katedrama i ustrojstvenim jedinicama Medicinskog fakulteta (rujan)

Objavljeno 07.09.2015.

Sveučilište u Zagrebu, Medicinski Fakultet raspisuje natječaj za izbor:

 

1. U Katedri za psihijatriju

– jednog suradnika u naslovnom suradničkom zvanju poslijedoktoranda u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Psihijatrija u nastavnoj bazi Klinike za psihijatriju, Klinički bolnički centar Zagreb

 

2. U Katedri za internu medicinu

a) u Klinici za unutarnje bolesti, Klinički bolnički centar Zagreb

– jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovitog profesora u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Interna medicina

b) u Klinici za unutarnje bolesti, KB Dubrava

– jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovitog profesora u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Interna medicina

 

3. U Katedri za patologiju

a) u Zavodu za patologiju na Šalati

– jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovitog profesora u trajnom zvanju u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Patologija

– jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Patologija

 

4. U Katedri za patofiziologiju

a) u Klinici za onkologiju, Klinički bolnički centar Zagreb

– jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Patofiziologija

 

5. Za potrebe sveučilišnog diplomskog studija sestrinstvo

– jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju naslovnog docenta u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti

 

6. U Katedri za ortopediju

a) u Klinici za ortopediju, Klinički bolnički centar Zagreb

– jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovitog profesora u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Ortopedija

– dva nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu izvanrednog profesora u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Ortopedija

– jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti
grana Ortopedija

 

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane zakonom koji uređuje znanstvenu djelatnost i visoko obrazovanje i Odlukom o uvjetima i postupku izbora u znanstveno nastavna, znanstvena, nastavna i suradnička zvanja na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

 

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.

Prijave se u dva primjerka podnose na propisanom obrascu koji je objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta ili se može preuzeti u Urudžbenom zapisniku Medicinskog fakulteta, Zagreb, Šalata 3.

 

Rok natječaja je trideset dana od objave natječaja u “Narodnim novinama”.

Natječaj je objavljen 04. 09. 2015. godine, Narodne novine br.: 95.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja (sa svim prilozima navedenim u obrascu) dostavljaju se na adresu:
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski Fakultet
(Urudžbeni zapisnik)
Zagreb, Šalata 3