Natječaj za upis studenata u I. godinu diplomskih studija 2015./2016.

Objavljeno 27.07.2015.

Na temelju članka 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15) i članka 55. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, a u skladu s odlukom Senata o upisu u I. godinu studija u akademskoj godini 2015./2016. raspisuje Natječaj za upis studenata u I. godinu diplomskoga studija u akademskoj godini 2015./2016.

Detaljnije ovdje.