Radni odnosi

9_5744-3_Pravilnik-o-vanjskoj-suradnji

31.05.2017.

Pravilnik-o-radu-Medicinskog-fakulteta

31.05.2017.

Odluka o dopunama Pravilnika o ustroju radnih mjesta ZCI

14.11.2017.

Odluka o izmjeni Odluke o uvjetima i postupku izbora u znanstveno-nastavna i dr zvanja

16.01.2018.

Odluka o izmjenama Pravilnika o ustroju radnih mjesta

06.03.2018.

Odluka o izmjenama i dopunama procedure zapošljavanja službenika i namještenika

15.03.2018.

Odluka o stavljanju izvan snage Pravilnika-profesora emeritusa

20.12.2018.

Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje

10.01.2019.

Dodatak I Kolektivnom ugovoru za znanost i visoko obrazovanje

10.01.2019.

Obrazac za izvođenje nastave na drugim visokim učilištima – Pravilnik o vanjskoj suradnji

31.10.2019.

Pravilnik o ustroju radnih mjesta

18.11.2015.

Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju radnih mjesta

29.04.2016.

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti nastavnika suradnika i studenata

11.09.2015.

Pravilnik o ocjenjivanju rada znanstvenih novaka

11.09.2015.

Odluka o uvjetima i postupku izbora u zvanja

27.08.2015.

Odluka u uvjetima i postupku izbora u zvanja – ispravak tablice

27.10.2015.

Odluka o uvjetima i postupku produljenja ugovora o radu za nastavnike koji su navršili 65 god. života

11.09.2015.

Odluke o uvjetima za usavršavanje nastavnika i suradnika

11.09.2015.

Procedura zapošljavanja službenika i namjestenika

11.09.2015.

Naputci za postupanje u postupcima reizbora osoba na znanstveno-nastavnim, nastavnim i stručnim radnim mjestima

16.12.2015.

Obrazac – zahtjev za zapošljavanje

11.09.2015.