Nastava

Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o poslijediplomskim specijalističkim studijima

03.11.2017.

Kodeks ponašanja za studente MEF-a

31.05.2017.

Pravilnik o stalnom medicinskom usavršavanju

12.10.2017.

Pravilnik o preddiplomskim i diplomskim studijima – pročišćeni tekst

22.01.2020.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju studenata PDS-a

31.07.2018.

Pravilnik o Poslijediplomskim sveučilišnim studijima

03.10.2018.

Izmjene i dopune Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim studijima

12.11.2018.

ODLUKA O IZMJENI PRAVILNIKA O ZAVRSNOM ISPITU I DIPLOMSKOM RADU

31.05.2019.

REGULATIONS ON PhD PROGRAMMES

22.11.2019.

Pravila za provođenje usmenog ispita na daljinu

30.04.2020.

Odluka o upisu 45 ECTS

30.04.2020.

Odluka o polaganju usmenih na daljinu (ukidanje obveze pismenih ispita)

30.04.2020.

Pravilnik o poslijediplomskim studijima

11.09.2015.

Pravilnik o doktorskim studijima

07.07.2016.

Pravilnik o poslijediplomskim specijalističkim studijima

11.09.2015.

Pravilnik o dopuni pravilnika o poslijediplomskim specijalističkim studijima

11.09.2015.

Pravilnik o stipendiranju studenata PDS-a

11.09.2015.

Pravilnik o završnom ispitu i diplomskom radu

11.09.2015.

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Centra za planiranje zanimanja u biomedicini i zdravstvu

11.09.2015.

Pravila o provođenju pisanih testova provjere znanja

11.09.2015.

Odluka o osnivanju ureda za pomoć studnetima

11.09.2015.

Odluka o kontroli provedbe nastave na Mef-u

11.09.2015.