Poslovanje - procedure i obrasci

Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja vlastitih i namjenskih prihoda

26.11.2015.

Obrazac – Putni nalog

08.02.2016.

Nabava-05a-tablice-ugovora – objava

28.02.2017.

Nabava-–-04_-Procedura-zaprimanja-i-evidentiranja-ulaznih-racuna

31.05.2017.

Nabava-–-O1-Procedura-stvaranja-ugovorne-obveze-2014

31.05.2017.

Donacije-–-Procedura-prijave

31.05.2017.

Projekti-–-Procedura-prijave

31.05.2017.

Nabava-–-03-Radna-uputa-za-reklamaciju-zaprimanje-robe-opreme-radova-i-usluga

31.05.2017.

Nabava-–-02-Procedura-zaprimanja-i-izdavanja-zahtjeva-za-nabavu-narudzbenica

31.05.2017.

MZOS-Prijevoz-Uputa-za-postupanje

31.05.2017.

Pravilnik-o-koristenju-sluzbenih-vozila

31.05.2017.

Odluka-o-imenovanu-Savjeta-Centra-za-unaprjeđenje-mentalnog-zdravlja

31.05.2017.

Odluka-o-imenovanju-voditeljice-Centra-za-unaprjeđenje-zdravlja

31.05.2017.

Odluka-o-osnivanju-Centra-za-unaprjeđenje-mentalnog-zdravlja

31.05.2017.

Financijski-plan

31.05.2017.

Obrazloženje-uz-financijski-plan

31.05.2017.

Nabava-–-05a-Ogledni-primjerak-tablice-ugovora

31.05.2017.

Nabava-05_Evidentiranje-i-arhiviranje-ugovora

31.05.2017.

Nabava-–-01b_Postupak-pripreme-tehnickih-specifikacija-na-nabavu-roba-radova-i-usluga

31.05.2017.

Nabava-–-01a_Obrazac-prijedloga-plana-nabave-_-ustrojbene-jedinice

31.05.2017.

Donacije-–-obrazac-za-prijavu

31.05.2017.

Projekti-–-Obrazac-prijedloga-investicijskog-projekta

31.05.2017.

Projekti-–-Obrazac-za-prijavu

31.05.2017.

Nabava-–-03a-Obrazac-reklamacije_zaprimanje-robaradovausluga

31.05.2017.

Obrazac-Zahtjev-za-narudzbu-Narudzbenica1

31.05.2017.

MEF-–-Izvjesce-o-prijedenoj-udaljenosti-pri-dolasku-i-odlasku-s-posla

31.05.2017.

Prijedlog-financijskog-plana-za-2016.-s-projekcijama-za-2017.-i-2018.-godinu

31.05.2017.

Cjenik usluga Fakulteta za 2018. godinu

24.02.2018.

Obrazac – Zahtjev za studentski ugovor sa Studentskim centrom

30.01.2019.

Pravilnik o blagajničkom poslovanju

21.11.2019.

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe

09.01.2020.