Izbori u zvanja

Obrazac za izbor u znanstveno zvanje MO biomedicina i zdravstvo

30.01.2018.

Upute za pisanje izvješća za izbor pristupnika u znanstveno zvanje 1/2

27.11.2018.

Upute za pisanje izvješća za izbor pristupnika u znanstveno zvanje 2/2

27.11.2018.

OBRAZAC za prijavu na natječaj za izbor u NASTAVNA-ZVANJA

08.01.2021.

Prijedlog Katedre za izbor u nastavna zvanja – obrazac

11.09.2015.

Prijedlog Katedre za izbor u suradnička zvanja – obrazac

11.09.2015.

Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja od 22.3.2017

22.03.2019.

Obrazac o samoevaluaciji pristupnika u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja

11.09.2015.

Ocjena nastavne i strucne djelatnosti u postupku izbora u nastavno zvanje viseg predavaca

11.09.2015.

Obrazac za prijavu na natječaj za izbor u suradničko zvanje asistent – poslijedoktorand

12.11.2018.

Pokretanje izbora u ZNANSTVENO zvanje NOVI OBRAZAC 2019

10.10.2019.

Prijedlog Katedre za izbor u ZNANSTVENO-NASTAVNA zvanja – obrazac

11.09.2015.

Ocjena nastavne i strucne djelatnosti u postupku izbora u nastavno zvanje predavaca

11.09.2015.

Upute za pisanje izvješća za izbor pristupnika u suradničko zvanje

06.02.2019.

Obrazac za izbor u znanstveno zvanje – PO NOVOM PRAVILNIKU

10.06.2019.

Tablica procjene nastavnih aktivnosti

11.09.2015.

Upute za pisanje izvjesca za izbor pristupnika u nastavno zvanje

11.09.2015.

Sažetak izvješća za izbor u SURADNIČKA zvanja

12.11.2018.

Upute za pisanje izvješća o izboru u znanstvena zvanja – PO NOVOM PRAVILNIKU

10.06.2019.

OBRAZAC za prijavu na natječaj za izbor u ZNANSTVENO NASTAVNA ZVANJA

16.01.2020.

Sazetak izvjesca za izbor u NASTAVNICKA zvanja

11.09.2015.

Dopunjeni Obrazac i Upute za pisanje izvješća o izboru u znanstvena zvanja – PO NOVOM PRAVILNIKU

10.06.2019.

Ocjena ukupne nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora za DOCENTA (NOVI OBRAZAC)

16.01.2020.

Pravilnik o uvjetima za izbor u ZNANSTVENA zvanja od 26.2.2013 (STARI PRAVILNIK)

26.02.2013.

Ocjena ukupne nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora za IZVANREDNOGA PROFESORA (NOVI OBRAZAC)

16.01.2020.

Obrazac za izbor u ZNANSTVENA zvanja – ocjena Povjerenstva (STARI PRAVILNIK)

19.11.2015.

Ocjena ukupne nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora zaREDOVITOGA PROFESORA – 1. IZBOR (NOVI OBRAZAC)

16.01.2020.

Tablica kategorizacije radova za izbor u znanstveno zvanje (STARI PRAVILNIK)

11.09.2015.

Ocjena ukupne nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora za REDOVITOG PROFESORA – TRAJNO ZVANJE (NOVI OBRAZAC)

10.10.2019.

Upute za pisanje izvjesca za izbor pristupnika u znanstveno zvanje (STARI PRAVILNIK)

11.09.2015.

Ocjena ukupne nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora za DOCENTA

29.01.2020.

Sazetak izvjesca povjerenstva za predlaganje izbora u ZNANSTVENO zvanje (STARI PRAVILNIK)

11.09.2015.

Ocjena ukupne nastavne i stručne djelatnost u postupku izbora za IZVANREDNOG PROFESORA

29.01.2020.

Izmjena i dopuna Odluke o uvjetima za izbor nastavnika

03.10.2018.

Ocjena ukupne nastavne i stručne djelatnost u postupku izbora za REDOVITOG PROFESORA – 1. IZBOR

29.01.2020.

Ocjena ukupne nastavne i stručne djelatnosti u postupku reizbora IZVANREDNOG PROFESORA

23.11.2018.

Ocjena ukupne nastavne i stručne djelatnosti u postupku reizbora DOCENTA

23.11.2018.

UPUTE ZA PISANJE IZVJEŠĆA ZA IZBOR PRISTUPNIKA u ZNANSTVENO – NASTAVNO ZVANJE

16.01.2019.

Sazetak izvjesca za izbor u zvanje REDOVITOG PROFESORA

11.09.2015.

Sazetak izvjesca za izbor u zvanje IZVANREDNOG PROFESORA

11.09.2015.

Sazetak izvjesca za izbor u zvanje DOCENTA

11.09.2015.