Izbori u zvanja

Ocjena ukupne nastavne i stručne djelatnosti u postupku reizbora DOCENTA

23.11.2018.

Ocjena ukupne nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora za REDOVITOG PROFESORA – 1. IZBOR

28.11.2018.

Pokretanje izbora u ZNANSTVENO zvanje NOVI OBRAZAC 2019

10.10.2019.

Upute za pisanje izvješća za izbor pristupnika u suradničko zvanje

06.02.2019.

Ocjena ukupne nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora za IZVANREDNOG PROFESORA

28.11.2018.

Obrazac za izbor u znanstveno zvanje MO biomedicina i zdravstvo

30.01.2018.

Izmjena i dopuna Odluke o uvjetima za izbor nastavnika

03.10.2018.

Obrazac za prijavu na natječaj za izbor u suradničko zvanje asistent – poslijedoktorand

12.11.2018.

Sažetak izvješća za izbor u SURADNIČKA zvanja

12.11.2018.

Upute za pisanje izvješća za izbor pristupnika u znanstveno zvanje 1/2

27.11.2018.

Upute za pisanje izvješća za izbor pristupnika u znanstveno zvanje 2/2

27.11.2018.

UPUTE ZA PISANJE IZVJEŠĆA ZA IZBOR PRISTUPNIKA u ZNANSTVENO – NASTAVNO ZVANJE

16.01.2019.

Ocjena ukupne nastavne i stručne djelatnosti u postupku reizbora IZVANREDNOG PROFESORA

23.11.2018.

Ocjena ukupne nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora za DOCENTA

28.11.2018.

Upute za pisanje izvješća o izboru u znanstvena zvanja – PO NOVOM PRAVILNIKU

10.06.2019.

Obrazac za izbor u znanstveno zvanje – PO NOVOM PRAVILNIKU

10.06.2019.

Dopunjeni Obrazac i Upute za pisanje izvješća o izboru u znanstvena zvanja – PO NOVOM PRAVILNIKU

10.06.2019.

Ocjena ukupne nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora za REDOVITOG PROFESORA – TRAJNO ZVANJE (NOVI OBRAZAC)

10.10.2019.

OBRAZAC za prijavu na natjecaj za izbor u ZNANSTVENO NASTAVNA ZVANJA

11.09.2015.

Tablica procjene nastavnih aktivnosti

11.09.2015.

Obrazac o samoevaluaciji pristupnika u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja

11.09.2015.

Upute za pisanje izvjesca za izbor pristupnika u znanstveno zvanje

11.09.2015.

Obrazac za izbor u ZNANSTVENA zvanja – ocjena Povjerenstva

19.11.2015.

Tablica kategorizacije radova za izbor u znanstveno zvanje

11.09.2015.

Upute za pisanje izvjesca za izbor pristupnika u nastavno zvanje

11.09.2015.

Sazetak izvjesca za izbor u zvanje REDOVITOG PROFESORA

11.09.2015.

Sazetak izvjesca za izbor u zvanje IZVANREDNOG PROFESORA

11.09.2015.

Sazetak izvjesca za izbor u zvanje DOCENTA

11.09.2015.

Sazetak izvjesca za izbor u NASTAVNICKA zvanja

11.09.2015.

Sazetak izvjesca povjerenstva za predlaganje izbora u ZNANSTVENO zvanje

11.09.2015.

Ocjena nastavne i strucne djelatnosti u postupku izbora u nastavno zvanje viseg predavaca

11.09.2015.

Ocjena nastavne i strucne djelatnosti u postupku izbora u nastavno zvanje predavaca

11.09.2015.

Obrazac za izbor u ZNANSTVENO-NASTAVNA zvanja

11.09.2015.

Obrazac za izbor u SURADNICKA zvanja

11.09.2015.

Obrazac za izbor u NASTAVNA zvanja

11.09.2015.