Zdravstvo

Mreza javne zdravstvene sluzbe 113 15

16.11.2015.

Pravilnik o mjerilima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija 89 13

16.11.2015.

Pravilnik o uporabi i zaštiti podataka iz medicinske dokumentacije pacijenata u Centralnom informacijskom sustavu zdravstva RH 14 10

16.11.2015.

Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati zdravstvene ustanove ili dijelovi zdravstvenih ustanova za dodjelu naziva klinika ili klinička ustanova 11 04

16.11.2015.

Pravilnik o uvjetima za razvrstavanje ustanova 86 14

16.11.2015.

ZAKON O KVALITETI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I SOCIJALNE SKRBI 124 11

16.11.2015.

ZAKON O LIJEČNIŠTVU 117 08

16.11.2015.

ZAKON O ZAŠTITI PRAVA PACIJENATA 37 08

16.11.2015.

ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI (NN 70/16)

02.11.2016.

Onkologija i radioterapija

17.11.2015.

Pedijatrija

17.11.2015.

Psihijatrija

17.11.2015.

Pulmologija

17.11.2015.

Reumatologija

17.11.2015.

Plasticna, rekonstrukcijska i estetska kirurgija

17.11.2015.

Nefrologija

17.11.2015.

Internisticka onkologija

17.11.2015.

Opca interna medicina

17.11.2015.

Hematologija

17.11.2015.

OBITELJSKA MEDICINA

17.11.2015.

Gastroenterologija

17.11.2015.

Urologija

17.11.2015.

Pedijatrijska infektologija

17.11.2015.

Vaskularna kirurgija

17.11.2015.

Sudska medicina

17.11.2015.

Skolska i adolescentna medicina

17.11.2015.

Transfuzijska medicina

17.11.2015.

Nuklearna medicina

17.11.2015.

Neurokirurgija

17.11.2015.

Kardiologija

17.11.2015.

Klinicka farmakologija s toksikologijom

17.11.2015.

Maksilofacijalna kirurgija

17.11.2015.

Klinicka mikrobiologija

17.11.2015.

Medicina rada i sporta

17.11.2015.

Otorinolaringologija

17.11.2015.

Neurologija

17.11.2015.

Patologija

17.11.2015.

Kardiotorakalna kirurgija

17.11.2015.

Laboratorijska imunologija

17.11.2015.

Klinicka radiologija

17.11.2015.

Infektologija

17.11.2015.

Ortopedija i traumatologija

17.11.2015.

Hitna medicina

17.11.2015.

Oftalmologija i optometrija

17.11.2015.

Opca kirurgija

17.11.2015.

Javnozdravstvena medicina

17.11.2015.

Ginekologija i opstetricija

17.11.2015.

Djecja kirurgija

17.11.2015.

Fizikalna medicina i rehabilitacija

17.11.2015.

OBRAZAC PRACENJA NAPREDOVANJA U STJECANJU

16.11.2015.

Pravillnik o obrascu diplome o spec usavr 123 11

16.11.2015.

Pravilnik o mjerilima za prijam spec 83 15

16.11.2015.

Pravilnik o obrasc knjizice spec 123 11

16.11.2015.

Pravilnik o specijalistickom usavrsavanju dr med

02.05.2017.

Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine iz obiteljske medicine

02.05.2017.

Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina

17.11.2015.

Alergologija i klinicka imunologija

17.11.2015.

Abdominalna kirurgija

17.11.2015.

Epidemiologija

17.11.2015.

Endokrinologija i dijabetologija

17.11.2015.

Djecja i adolescentna psihijatrija

17.11.2015.

Dermatologija i venerologija

17.11.2015.