Anatomija i klinička anatomija

[ANATOMIJA] Prijave za demonstraturu iz predmeta Anatomija

Objavljeno 24.09.2020.

[DEMONSTRATORIMA] Katedre za anatomiju i kliničku anatomiju (MSE i...

Objavljeno 01.10.2019.

[FOTO IZVJEŠTAJ] Sa svečanog ispraćaja pokojnika koji su svoja tijela...

Objavljeno 16.05.2019.

[SVEČANI ISPRAĆAJ] Pokojnika koji su svoja tijela darovali studentima...

Objavljeno 12.05.2019.

[SIMPOZIJ] Perović – Krmpotić Nemanić

Objavljeno 15.01.2019.

[MEMORIJAL] Akademika Draga Perovića i akademkinje Jelene Krmpotić-Nemanić

Objavljeno 15.01.2019.

[STUDENTIMA I MLADIM ZNANSTVENICIMA] Poziv za slanje sažetaka za...

Objavljeno 21.12.2018.

[ALLIANCE4LIFE] Deset vodećih znanstvenih institucija iz devet zemalja srednje...

Objavljeno 12.03.2018.

[KOMEMORACIJA] Profesor emeritus Predrag Keros

Objavljeno 12.03.2018.

[ANATOMIJA] Izaslanstvo Fakulteta posjetilo grobove akademika Perovića i...

Objavljeno 10.01.2018.

OPĆI PODACI

PROČELNIK / PREDSTOJNIK

Prof.dr.sc. Zdravko Petanjek

ZAMJENIK PROČELNIKA / PREDSTOJNIKA

Prof.dr.sc. Dubravko Jalšovec

OBAVEZNI KOLEGIJI (INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ MEDICINE)

 • Anatomija (voditelj prof.dr.sc. Zdravko Petanjek/prof.dr.sc. Dubravko Jalšovec)
 • Anatomy and Clinical Anatomy (voditelj prof.dr.sc. Vedran Katavić/prof.dr.sc. Zdravko Petanjek)

IZBORNI KOLEGIJI (INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ MEDICINE)

 • Komparativna anatomija (voditelj prof.dr.sc. Dubravko Jalšovec)
 • Mehanizmi boli (voditelj prof.dr.sc. Zdravko Petanjek/doc.dr.sc. Sanja Darmopil)
 • Kost – molekularna biologija uz bolesničku postelju (voditelj prof.dr.sc. Vesna Kušec/prof.dr.sc. Vedran Katavić)

POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ(I)

 • Koštani morfogenetski proteini u regeneraciji kosti i hrskavice (akademik Slobodan Vukičević/doc.dr.sc. Mislav Jelić) – Doktorski studij Biomedicine i zdravstva
 • Funkcionalna anatomija lokomotornog sustava (voditelj prof.dr.sc. Vedran Katavić) – Poslijediplomski specijalistički studij „Fizikalna medicina i rehabilitacija“
 • Proteomika u biomedicinskim istraživanjima (prof.dr.sc. Lovorka Grgurević) – Doktorski studij Biomedicine i zdravstva
 • Neuroznanost i dječja i adolescentna psihijatrija (voditelj prof.dr.sc. Zdravko Petanjek) – Poslijediplomski specijalistički studij „Dječja i adolescentna psihijatrija“
 • Uvod u neurobiologiju (voditelj dr.sc. Monique Esclapez/prof.dr.sc. Zdravko Petanjek) – Doktorski studij „Neuroznanost“
 • Metode rekonstrukcije neurona i stereologija (prof.dr.sc. Zdravko Petanjek/prof.dr.sc. Goran Šimić) – Doktorski studij „Neuroznanost“
 • Kognitivna fleksibilnost i orbitalna prefrontalna moždana kora (voditelj prof.dr.sc. Harry BM Uylings/prof.dr.sc. Zdravko Petanjek) – Doktorski studij „Neuroznanost“
 • Eksperimentalni modeli epilepsije i uloga GABA u razvitku moždane kore (voditelj dr.sc. Monique Esclapez/prof.dr.sc. Zdravko Petanjek) – Doktorski studij „Neuroznanost“
 • Precizna identifikacija kortikalnih polja u odraslom ljudskom mozgu in-vivo (prof.dr.sc. Zdravko Petanjek) – Doktorski studij „Neuroznanost“

ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI

FP7 projekt

 • Osteogrow (voditelj akademik Slobodan Vukičević)

 

Istraživački projekti Hrvatske zaklade za znanost

 

 • Molekularni posrednici koštane resorpcije uvjetovane receptorom Fas u artritisu (voditeljica prof.dr.sc. Nataša Kovačić)
 • Genetski mehanizmi lizosomalne disfunkcije u Parkinsonovoj bolesti (voditelj prof.dr.sc. Fran Borovečki)
 • Neuralna osnova viših spoznajnih funkcija (voditelj prof.dr.sc. Zdravko Petanjek)
 • Hiperfosforilacija, agregacija i transsinaptički prijenos tau proteina u Alzheimerovoj bolesti: analiza likvora i ispitivanje potencijalnih neuroprotektivnih spojeva (voditelj prof.dr.sc. Goran Šimić)
 • Razvitak transkriptoma specifičnih populacija neurona u kortikalnim područjima ljudskog mozga bitnim za jezik i sustave zrcalnih neurona (voditelj prof.dr.sc. Miloš Judaš)

 

Uspostavni istraživački projekti Hrvatske zaklade za znanost

 

 • Novootkrivene cirkulirajuće izoforme BMP1 proteina kao biomarkeri i terapijski ciljevi za humane bolesti (voditeljica prof.dr.sc. Lovorka Grgurević)

 

Izabrani radovi iz znanstvene produktivnosti članova Katedre za anatomiju i kliničku anatomiju

POPIS NASTAVNIKA I SURADNIKA U NASTAVI

POPIS NASTAVNIKA I SURADNIKA NA PREDMETU ANATOMIJA:

 

VANJSKI SURADNICI:

 

 

ZNANSTVENI NOVACI NA ZAVODU:

 

 

PREDSTOJNICA ZAVODA

 

 • Prof.dr.sc. Lovorka Grgurević

 

POMOĆNIK PROČELNIKA KATEDRE ZA STUDIJ MEDICINE NA ENGLESKOM JEZIKU

 

 • Prof.dr.sc. Vedran Katavić

 

TAJNIK KATEDRE

 

 • Dr. Ana Hladnik

 

LMS KORDINATOR

 

 • Prof.dr.sc. Nataša Kovačić

 

POMOĆNO OSOBLJE:

 

 • Ankica Horvat
 • Lidija Lugarić
 • Vilena Berić
 • Nada Horvat
 • Stjepan Lugarić
 • Milan Ilčić

 

STRUČNO I TEHNIČKO OSOBLJE