Životopis

Prof. dr. sc. Boris Brkljačić
Prodekan za znanost

Prof. dr. sc. Boris Brkljačić, spec. radiolog, subspecijalist intervencijske radiologije i ultrazvuka, redoviti profesor u trajnom zvanju na Katedri za radiologiju, predstojnik Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju MEF u KB ”Dubrava”, v.d. pročelnika Katedre za radiologiju. Bio je voditelj tri projekta MZOS, istraživač je na FP7 projektu. Recenzent za Deutsche Forschung Gemeinschaft. Dobitnik Rektorove nagrade za najboljeg studenta Medicinskog fakulteta 1987 i Nagrade HAMZ ”Borislav Nakić” za najbolji znanstveni rad, 1996. g.

Član Matičnog odbora za temeljne medicinske znanosti, kliničke medicinske znanosti i javno zdravstvo, član Područnog znanstvenog vijeća za biomedicinu i zdravstvo. Predsjednik Odbora za biomedicinu Hrvatske zaklade za znanost 2011.-2012. Mentor u 13 magistarskih radova i 9 disertacija. Član Vijeća MEF od 2010, član Odbora za doktorate i znanstvenoistraživačka zvanja, koordinator za nastavu radiologije na studiju na engleskom, predsjednik Etičkog povjerenstva MEF, član Stegovnog povjerenstva MEF, član Povjerenstva za prijamne ispite za engleski studij. Član je Savjeta Sveučilišta, zamjenik predsjednika Vijeća biomedicinskog područja i član Etičkog savjeta Sveučili- šta u Zagrebu. Bio je vanjski član povjerenstava za izbore u profesore na Kings College London i Rambam University Haifa. Usavršavao se u Thomas Jefferson University, Philadelphia i u Memorial Sloan Kettering Cancer Center, Cornell University, NYC. Održao pozvana predavanja na 189 kongresa i stručnih skupova u Hrvatskoj, SAD, Australiji, Kini, Izraelu, Dubai, nizu europskih zemalja; održao počasno ”Euroson lecture” na kongresu Europske federacije za ultrazvuk (EFSUMB) u Madridu 2012. Organizirao 27 kongresa/ stručnih skupova, bio predsjednik zajedničkog kongresa European Society of Urogenital Radiology i U.S.Society of Uroradiology u Dubrovniku 2011. godine. Počasni član Mađarskog društva radiologa.

Autor dva samostalna udžbenika, 54 poglavlja u stranim i domaćim udžbenicima i knjigama, 95 znanstvenih radova – 63 u časopisima indeksiranim u CC. Klasifikacija radova: Q1=19, Q2=13, Q3=23; Q4=6; ostali=26. Na 45 radova prvi, zadnji ili corresponding autor. Ima 795 citata (baza SCOPUS) i h-indeks 15. U uredničkom odboru ”Ultraschall in der Medizin” (CC, impact index > 4.5) i ”Radiology and Oncology”. Recenzent za European Radiology, Acta Radiologica, European Journal of Radiology, Ultraschall in der Medizin, British Journal of Radiology, CMJ.

Predsjednik povjerenstva za radiologiju Ministarstva zdravlja i Povjerenstva za stručni nadzor i provođenje programa mamografskog skrininga. Član izvršnog odbora European Society of Radiology od 2011. godine, trenutačno Chairman, Communications and External Affairs Committee. Član je Odbora International Society for Strategic Studies in Radiology. Fellow European Society of Urogenital Radiology. Prvi dopredsjednik Hrvatskog liječničkog zbora 2013.-2017. Predsjednik Hrvatskog društva za ultrazvuk u medicini i biologiji HLZ od 2009. Bio je predsjednik Stručnog savjeta HLZ 2009.-2013., te predsjednik Hrvatskog društva radiologa HLZ 2008.-2012. Redoviti član Akademije medicinskih znanosti Hrvatske od 2010.