Životopis

Prof. dr. sc. Branimir Anić
Prodekan za upravu

Prof. dr. sc. Branimir Anić, redoviti profesor interne medicine je specijalist internist i uži specijalist reumatolog te uži specijalist klinički imunolog i reumatolog. Jedan je od vodećih stručnjaka u svom području. Kliničkim je radom ostva rio niz stručnih napredaka, poput osnivanja dnevne bolnice, uvođenja ambulante za rani artritis, uvođenja biološke terapije, bolničkog registra bolesnika sa SLE. Uži stručni interesi su mu biološki lijekovi te epidemiologija upalnih reumatskih bolesti. Akademsku karijeru započeo je kao asistent u Zavodu za fiziologiju i imunologiju (1986.- 1989.), a od 1994. član je Katedre za internu medicinu. Bio je tajnik Katedre u 5 uzastopnih navrata, kratko vrijeme v.d. zamjenika pročelnika, a od 2009. godine je pročelnik Katedre. Riječ je o najvećoj i najkompleksnijoj Katedri koja ima oko 130 članova i istodobno obavlja nastavu u 2 obvezna kolegija na 8 različitih radilišta. Sudjelovao je u oblikovanju, uvođenju i provedbi pisanog ispita (testa) iz interne medicine čime je najveća Katedra ujedno bila i prva klinička katedra koja je to ostvarila.

Bio je u nekoliko navrata član Fakultetskog vijeća i različitih povjerenstava. Aktualno je član FV (kao pročelnik Katedre), predsjednik Povjerenstva za izbor nastavnika i suradnika te član Povjerenstva za stegovna pitanja. Bio je mentor za 6 diplomanada i 3 doktoranda, a aktualno je mentor četvero doktoranada. Objavio je stotinjak izvornih publikacija (CC 23, SCI-exp 5, IM/EM/Scopus 55). Radovi su mu citirani preko 270 puta. Autor je pedesetak nastavnih tekstova u udžbenicima i priručnicima Sveučilišta u Zagrebu, bio je urednik u nekoliko udžbenika. Recenzirao je sveučilišne udžbenike i knjige, a stalni je rencenzent nekoliko domaćih i međunarodnih časopisa. Recenzirao je prijedloge projekata MZOŠ RH te prijedloge za dodjelu naziva referentnog centra za MZ RH i primarijata. Vodio je i istraživački projekt (”Validacija optimalnog mjernog instrumenta za praćenje kvalitete života bolesnika oboljelih od sistemskog eritemskog lupusa”), a sura- đivao je u nekoliko projekata MZOŠ RH te u nekoliko međunarodnih epidemioloških istraživanja u sklopu EULAR-a. Bio je u 4 mandata nacionalni predstavnik u ESCISCIT – povjerenstvu za klinička istraživanja EULAR-a (krovne europske stručne organizacije za reumatologiju). Uz to ostvaruje značajnu aktivnost u radu EUSTAR –uključivanjem bolesnika u međunarodni registar bolesnika sa sustavnom sklerozom.

Član je nekoliko stručnih društava HLZ-a (Hrvatsko internistička društvo – član UO; Hrvatsko reumatološko društvo – član UO; HD za alergologiju i kliničku imunologiju; Hrvatsko farmakološko društvo; HD za imunologiju sluznica) te nekoliko drugih stručnih društava (HD za osteoporozu i Thorax). Od 1994. godine član je uredničkog odbora, a od 2005. glavni i odgovorni urednik Liječničkog vjesnika, časopisa koji je od 1947. godine indeksiran u lndexu medicus (Medline). Osobno je zaslužan za redovito izlaženje na- šeg najstarijeg i najuglednijeg stručnog časopisa. Dobitnikje nekoliko nagrada i odlikovanja Hrvatskoga liječničkog zbora. Sudionik je Domovinskog rata i član je Udruge liječnika dragovoljaca Domovinskog rata. Prof. Anić je tijekom svoje akademske karijere u svakom trenutku i na svakoj dužnosti koju je obavljao od 1986. godine, davao znatan doprinos napretku struke te kvaliteti i općem ugledu Fakulteta.