[PDS] Natječaj za upis na sveučilišni poslijediplomski specijalistički studij “Fetalna medicina i opstetricija” u ak. god. 2019/2020. (Rok – 24.2.2020.)

Objavljeno 20.02.2020.

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisao je natječaj za upis na sveučilišni poslijediplomski specijalistički studij u ak. god. 2019/2020.

Fetalna medicina i opstetricija – za doktore medicine s položenim stručnim ispitom, na specijalističkom usavršavanju iz ginekologije i opstetricije, pedijatrije, patologije ili anesteziologije i za doktore medicine na subspecijalističkom usavršavanju iz fetalne medicine i opstetricije i neonatologije.

Rok za podnošenje prijava je 24.2.2020.

Detaljnije u dokumentu ispod:

NATJEČAJ – Fetalna medicina i opstetricija