[POZVANO PREDAVANJE] Prof.dr.sc. Tatjana Pekmezović "Novi trendovi u epidemiološkim istraživanjima neuroloških bolesti" – 26.1. u 13:30 sati

Objavljeno 24.01.2017.

Klinika za neurologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i KBC-a Zagreb  organizira pozvano predavanje NOVI TRENDOVI U EPIDEMIOLOŠKIM ISTRAŽIVANJIMA NEUROLOŠKIH BOLESTI prof. dr. sc. Tatjana Pekmezović Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu.

Pozivnica za predavanje