[PREPORUKE MEF] Za održavanje nastave na Medicinskom fakultetu u razdoblju pandemije bolesti COVID-19 uz primjenu protuepidemijskih mjera

Objavljeno 08.09.2020.

Dekanski kolegij Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na sjednici održanoj 8. rujna 2020.g, donio je sljedeće:

Preporuke za održavanje nastave na Medicinskom fakultetu u razdoblju pandemije bolesti COVID-19 uz primjenu protuepidemijskih mjera