[RODITELJI – ZAPOSLENICI MEFa] Obavijest povodom Dana sv. Nikole

Objavljeno 07.11.2019.

Molimo roditelje – zaposlenike Medicinskog fakulteta čija su djeca rođena 2019 .godine., a nisu osigurana zdravstveno, niti prijavljena na poreznu karticu za olakšicu, da najkasnije do 15.11.2019 godine (petak) dostave presliku rodnog lista za dijete gosp. Mići Koraću, Kadrovska služba, Šalata 3//II kat, soba 211 ili isti pošalju putem e-mail: mkorac@mef.hr  odnosno na  Fax: 01/48 11 238 kako bi mogli dobiti Dar u prigodi Dana sv. Nikole.