[STIPENDIJE NR KINE] Natječaj za dodjelu devet stipendija Vlade Narodne Republike Kine za akademsku godinu 2019./2020.

Objavljeno 06.03.2019.

Obavještavamo Vas o otvaranju Natječaja za dodjelu devet stipendija Narodne Republike Kine za ak. god. 2019./2020.

Rok za prijavu je 25.3.2019., a prijave se podnose pismenim putem Agenciji za mobilnost i programe Europske unije. Posebno naglašavamo da su od devet spomenutih stipendija, tri namijenjene za studij medicine.

Na sljedećoj se poveznici http://mobilnost.hr/hr/natjecaji/natjecaj-za-dodjelu-devet-stipendija-vlade-narodne-republike-kine-za-akademsku-godinu-2019-2020/ mogu pronaći sve važne informacije o stipendijama kao što su uvjeti za prijavu i potrebna prijavna dokumentacija.