Oglasi

[UVODNO PREDAVANJE] i pozdrav Dekana Fakulteta za studente I. godine studija...

Objavljeno 09.07.2019.

[ISTRAŽIVANJE] EUROSTUDENT VII – o kvaliteti studentskog života i...

Objavljeno 24.06.2019.

[STUDENTIMA 1. GODINE] Sistematski pregled od 4.6. do 19.6.

Objavljeno 31.05.2019.

[STUDENTSKI IZBORI] Privremeni rezultati

Objavljeno 28.03.2019.

[DAN OTVORENIH VRATA] Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Objavljeno 26.03.2019.

[IZBORI] Za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i studentske zborove...

Objavljeno 08.03.2019.

[FESTIVAL ZNANOSTI] Poziv na aktivno sudjelovanje

Objavljeno 31.01.2019.

[STUDENTI] Studentska događanja u prosincu

Objavljeno 04.12.2018.

[STUDENTI] Studentska događanja u studentom

Objavljeno 31.10.2018.