Oglasi

[INTERAKTIVNO PREDAVANJE] PROMJENA LOKACIJE – Čemu služi Faks?

Objavljeno 21.10.2019.

[3. i 4. GODINA] Popravljena je aplikacija za izbor nastavih baza

Objavljeno 04.10.2019.

[3./4./6. GODINA] Izbor nastavnih baza i dežurstava

Objavljeno 03.10.2019.

[DEMONSTRATORIMA] Katedre za anatomiju i kliničku anatomiju (MSE i...

Objavljeno 01.10.2019.

[1. GODINA] Raspored nastave za predmet “Uvod u medicinu i povijest...

Objavljeno 16.09.2019.

Natječaj za demonstratore na Katedri za histologiju i embriologiju

Objavljeno 10.09.2019.

[UVODNO PREDAVANJE] i pozdrav Dekana Fakulteta za studente I. godine studija...

Objavljeno 09.07.2019.

[ISTRAŽIVANJE] EUROSTUDENT VII – o kvaliteti studentskog života i...

Objavljeno 24.06.2019.

[STUDENTIMA 1. GODINE] Sistematski pregled od 4.6. do 19.6.

Objavljeno 31.05.2019.