[STUDENTIMA MEFa] Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za ak. god. 2019/2020

Objavljeno 25.05.2020.

Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za ak.god. 2019/2020

Krajnji rok za  predaju radova našem Povjerenstvu za znanstveni rad studenata je

  Ponedjeljak, 29. lipnja 2020. do 14.00 sati

(u studentsku referadu, gđi. Ljiljani Lekić, s naznakom za Povjerenstvo za znanstveni rad studenata – rad za natječaj za Rektorovu nagradu).
Isto tako Vas molimo da  PAŽLJIVO i studenti i mentori prouče ove priložene upute za prijavu i pisanje rada!

Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade 2019_2020

ODLUKA REKTORA – Produljenje roka za prijavu Rektorove nagrade

Upute za pisanje i tehničko opremanje studentskih radova za rektorovu nagradu

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli Rektorove nagrade_2020

Pravilnik o dodjeli Rektorove nagrade

Pravila za prijavu i kriteriji vrednovanja izvrsnosti radova predloženih za Rektorovu nagradu