[STUDENTIMA I MLADIM ZNANSTVENICIMA] Poziv za slanje sažetaka za “SIMPOZIJ PEROVIĆ – KRMPOTIĆ NEMANIĆ”

Objavljeno 21.12.2018.

U sklopu memorijala Perović – Krmpotić Nemanić koji će se održati na Zavodu za anatomiju 18. siječnja 2019. g., održati će se i istoimeni simpozij na kojemu će mladi znanstvenici i studenti imati priliku prezentirati svoje znanstvene radove.

Sažeci radova trebaju biti napisani na hrvatskom jeziku i imati do 300 riječi. Sažeci trebaju imati slijedeće dijelove: uvod, materijali i metode, rezultati, zaključci. Iznad sažetka treba pisati naslov rada, imena i prezimena autora te institucija kojoj pripadaju.

Sažetke je potrebno poslati do 6. siječnja 2018. godine u obliku Word dokumenta na mail adresu nikola.stokovic@mef.hr